Redactie, VpN 1933:1, p.1-2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans
BIJ DE JAARWISSELING.


Aan onze Wereldtaalvrienden.


Bij de jaarwisseling bieden wij onzen lezers, en in het bijzonder den leden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging en van de Algemeene afdeeling van den Bond van Wereldtaalvereenigingen onze beste wenschen aan, en zeggen wij hartelijk dank aan onze trouwe Volapükvrienden voor de hulp en den stem, die zij in het afgeloopen jaar onze goede zaak verleend hebben.

Ons orgaan begint met dit nummer zijn tweeden jaargang. Volgens belofte zijn n den eersten jaargan zes nummers verschenen, en hebben wij bij het laatste nummer een titelblad gevoegd vor hen, die het tijdschrift wenschen te bewaren. Ook dit jaar hoen wij op dezelfde wijze voort te gaan, en zal dit blad dus om de tweede maanden verschijnen. Wij kunnen hierin nog geen verandering brengen, tenzij meerdere leden tot de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging en de Algemeene afdeeling van den Bond toetreden, en meerdere personen zich op ons blad abonneeren. Slechts hierdoor zal het ons mogelijk zijn het orgaan te vergrooten, het aan belangrijkheid te doen winnen, en het misschien zelfs meerdere malen te laten verschijnen.

Ter bereiking van dit doel kunnen de leden der beide vereenigingen en de overige lezers van dit blad veel medewerken. Laat ieder in zijn kring trachten om het Volapük, Schleyer's Wereldtaal, meer bekendheid te geven, en familieleden, vrienden en kennissen bewegen om lid van een der vereenigingen of inteekenaar van ons orgaan te worden. Wij zullen hen daarvoor zeer dankbaar zijn, want de goede zaak zal door hun medewerking ten zeerste bevorderd worden. Laten wij allen propaganda maken voor Volapük, het eenvoudige, neutrale, logisch samengestelde, gemakkelijk te leeren voertuig der gedachte, waardoor de menschen elkander beter kunnen leeren verstaan en begrijpen, en als broeders tot elkaar gebracht zullen worden.


DE REDACTIE.