Redactie, VpN 1934:3, p.15

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


H.M. DE KONINGIN-MOEDER.


In den ochtend van Dinsdag den 20sten Maart verspreidde zich de treurige mare, dat Hare Majesteit de Koningin-Moeder na een ziekbed van slechts enkele dagen was ontslapen.


Koningin Emma was een hoogstaande, zeer intelligente en kunstzinnige vrouw. Zij bezat een liefderijk warm hart, en in groote mate den tact, de wijsheid, menschenkennis en plichtsbetrachting, welke noodig waren om Haar zware taak te vervullen.


Na den dood van Haar Koninklijken Gemaal Willem III moest Zij toch als Regentes van het Koninkrijk aan het hoofd der regeering staan, en bovendien Haar Koninklijke Dochter voorbereiden voor de taak, die Deze bij Haar meerderjarigheid als Koningin te vervullen zou krijgen.


Op welke voorbeeldige wijze de Koningin-Moeder zich hiervan gekweten heeft, weten wij allen. Er is dan ook schier geen Nederlander, die niet vol eerbied en liefde tot Haar heeft opgezien. De uitingen van dien eerbied en liefde van het Nederlandsche volk bij Haar heengaan waren dan ook aandoenlijk groot, en zal Zij ten allen tijde in de harten van ons Nederlanders blijven voortleven.


DE REDACTIE.