Romeinsche Geschiedenissen/Eerste Deel/Hoofdstuk I

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kort verslag over Oud Italië, en inzonderheid over Latium vóór de bouwing van Rome Romeinsche Geschiedenissen, Eerste Deel door Martinus Stuart


Eerste Hoofdstuk
Van de bouwing van Rome tot aan den dood van Romulus.

Hoofdstuk II
[ 35 ]
EERSTE BOEK
GESCHIEDENIS


DER


ROMEINEN


ONDER DE


KONINGEN
===============
EERSTE HOOFDSTUK


van de bouwing van Rome
tot aan den dood van
Romulus
=========


Bouwing
van Rome.
J. vóór C.
751.
J. van R.
1.
Romulus, na zijns broeders dood, alleen het hoofd der Volksplanting gebleeven zijnde, zette nu, met allen ernst, zijn ontworpen plan ter bouwing der nieuwe stad voord. Geene plegtigheid, welke het bijgeloof dier tijden vorderde en eenig gezag aan zijne onderneming geven
[ 36 ]
36ROMEINSCHE

I.
BOEK
I.
HOOFDST.
kon, willende verzuimen, ontbood hij eenige Etruriers, om hem alles voor te schrijven, het geen, ter inwijding van den grond en ter heiliging van het geheele werk, mogt vereischt worden.(1) De dag werd hiertoe bepaald en was de een-en-twintigste van Grasmaand(2) in het eerste jaar van de zevende Olympias, het welk overeenkomt met het zevenhonder en een-en-vijftigste jaar voor de tijdreekening der Christenen.(3)

(1) Plut. in Rom. p. 23.
(2) Ibid.
(3) Dion. hal. L. I. p. 60. Schoon er zeer onderscheidene gevoelens bij de Ouden zijn over de vestiging van Rome, welke zommigen veel ouder stellen dan Romulus, (zie Dion. hal. L. I. p. 58. Plut. in Rom. ab init. Sallust. bell. Catil. c. 6.) is echter het verschil van hun, die dezelve aan Romulus toeschrijven, allergeringst met betrekking tot den tijd, waar in Rome zou gebouwd zijn. Plutarchus, die Varro volgt, stelt denzelven slechts twee jaaren vroeger, dan Cato bij Dinysius; en Polybius neemt, zonder dit stellig te bepaalen, hiervoor het tweede jaar van de zevende Olympias aan. Waarlijk een zeer gering verschil in eene zaak van zulk eene diepe oudheid! — Wij zijn Dionysius gevolgd, om dat deszelfs