Rotterdamsche Courant/Jaargang 1852/Nummer 1/Naar aanleiding eener aanschrijving van het Ministerie van Kolonien

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Naar aanleiding eener aanschrijving van het Ministerie van Kolonien […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Rotterdamsche Courant, donderdag 1 januari 1852, [p. 3]. Publiek domein.

[ 3 ]  – Naar aanleiding eener aanschrijving van het Ministerie van Kolonien zijn de heeren J. Æ. Lisman, J. Frouin, mr. H. C. Focke en A. Wildeboer, in Suriname, bij Gouvernements resolutie van 27 october jl. uitgenoodigd om zich in commissie te stellen, ten einde hunne beste pogingen aan te wenden tot aanmoediging van de ingezetenen dier Kolonie, tot inzending van voorwerpen voor de tentoonstelling van producten der nationale nijverheid, die in julij 1852 te Arnhem zal geopend worden.