Rotterdamsche Courant/Jaargang 1852/Nummer 1/Reeds maakten wij van twee hier ter stede vervaardigde fraaije Kantoor-Almanakken voor 1852 gewag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Reeds maakten wij van twee hier ter stede vervaardigde fraaije Kantoor-Almanakken voor 1852 gewag. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Rotterdamsche Courant, donderdag 1 januari 1852, [p. 3]. Publiek domein.

[ 3 ]  Reeds maakten wij van twee hier ter stede vervaardigde fraaije Kantoor-Almanakken voor 1852 gewag. Geen minderen lof verdient weder de nu van de heeren M. Wijt en Zonen alhier ontvangene, in gelijk formaat als die des vorigen jaars, maar door de helder blaauwe kleur van den gebloemden binnenrand nog wel zoo bevallig, en in allen opzigte andermaal eene uitmuntende proeve van Congrevischen druk.