Rotterdamsche Courant/Jaargang 1854/Nummer 164/Vestigden wij dezer dagen (...) de aandacht (...) op de Tentoonstelling van schilderijen enz. in het (...) lokaal der societeit Harmonie alhier

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vestigden wij dezer dagen [...] de aandacht [...] op de Tentoonstelling van schilderijen enz. in het [...] lokaal der societeit Harmonie alhier, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 14 juli 1854
Titel Binnenland. Vestigden wij dezer dagen [...] de aandacht [...] op de Tentoonstelling van schilderijen enz. in het [...] lokaal der societeit Harmonie alhier, [...]
Krant Rotterdamsche Courant
Jg, nr ?, 164
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      — Vestigden wij dezer dagen met weinige woorden de aandacht van stadgenooten en vreemdelingen op de Tentoonstelling van schilderijen enz. in het zoo doeltreffend lokaal der societeit Harmonie alhier, welke heden avond, bij fraaije verlichting, velen weder een bijzonder kunstgenot schonk; wij achten het voor wie tot hiertoe verzuimden of de gelegenheid nog misten zich derwaarts te begeven, niet ongepast enkele namen van beroemde buiten- en binnenlandsche meesters te noemen, wier werken deze fraaije verzameling versieren: Andreas Achenbach te Dusseldorp; Aywazowski te Petersburg; Cabanel, Chavet, Girardet, Gudin, Landelle, Lapito, Tassaert en Florent Willems, allen te Parijs; Bosboom, van Hove, Karsen, ten Kate, Koekkoek, van de Laar, Louis Meijer, Moerenhout, Rochusscn, van Schendel, Verschuur, Verveer, Wappers en nog een groot aantal andere met roem bekende meesters, waaronder ook verscheidene onzer stadgenooten, hebben uitstekende bijdragen van hun talent geleverd. Onder de vele bijdragen van kunstenaressen prijkt met glans die van Rosa Bonheur te Parijs, een der fraaiste schilderijen van deze Tentoonstelling. Ieder aanschouwer is verbaasd dat door eene teedere vrouwenhand zulk eene krachtige voorstelling is daargesteld. — Wij wenschen en het is te verwachten dat de ijverige commissie, die zich zoo veel moeite en tijdverlies ten nutte der kunstliefhebbers en beoefenaars getroost, door druk bezoek een bewijs van goedkeuring op hare onvermoeide pogingen erlangen moge, alsmede door het plaatsen van een aanzienlijk aantal loten voor de verloting, waartoe zij bereids een aantal schilderijen bestemd heeft, waaronder n.o 169, Groenmaakpartij van J. H. van de Laar, en n.o 294, Landschap, gezigt bij de Breesaap, ln Noordholland, van W. Vester, als eerste prijzen kunnen worden aangemerkt.