Samuel Senior Coronel/Ingezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden
Auteur(s) S. Sr. Coronel
Datum Zondag 23 augustus 1874
Titel Ingezonden
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 9, 34, [4]
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

INGEZONDEN.


      In den laatsten tijd is, bij de aanvankelijke verbetering in den schoolbouw, inzonderheid de aandacht gevestigd op de verbetering van de schooltafels en banken.
      Onder de talrijke verscheidenheid van modellen in schier alle landen van Europa aangeboden, is door de meest bevoegde beoordeelaars genoegzaam eenstemmig de voorkeur gegeven aan het door mij indertijd in dit Weekblad aanbevolen Kunze’s model. Ook in ons land vindt dit model meer en meer ingang, en gedurig ontvang ik aanvragen om mijne bemiddeling te verleenen tot het verschaffen van proefmodellen, waaraan ik niet kan voldoen.
      Deze modellen vorderen, wegens hunne constructie – met verschuifbaar tafelblad – bijzonder goede materialen en zeer zorgvuldige bewerking. Daardoor kwamen zij op een prijs te staan, die in den regel de financiën van vele schoolbesturen te boven gaat. Niettegenstaande laten vele afgeleverde banken in goede bewerking te wenschen over.
      Dit overwegende, neem ik de vrijheid heeren timmerlieden en aannemers voor te stellen, van dit onderwerp eene speciale studie te maken en zich op de vervaardiging van zoodanige modellen bijzonder toe te leggen. Met behulp van machinale kracht en een paar geschikte handen, zouden zij in staat zijn groote partijen deugdelijk af te leveren en tegen prijzen, die de schoolbesturen minder zouden afschrikken.
      Indien er onder heeren timmerlieden gevonden worden, die aan mijn verzoek gevolg willen geven, dan ben ik bereid hun de noodige handleidingen en inlichtingen, tot eene vervaardiging in ’t groot, te verstrekken. Ik twijfel niet, of zij zullen bij algemeene bekendheid van hun deugdelijk fabrikaat een goed debiet hebben, want, waarlijk, er bestaat ten deze eene meer en meer gevoelde behoefte, waarin dringend voorzien dient te worden.
      Leeuwarden, 11 Aug. ’74.


Dr. S. Sr. Coronel.