Ses van de voornamelijkste previlegien van die van Braband

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ses van de voornamelijkste previlegien van die van Braband

Auteur hertog van Brabant
Genre(s) Charter
Brontaal Middelnederlands
Datering 1555
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Ses van de voornamelijkste previlegien van die van Braband op Wikipedia

Ses van de voornamelijkste previlegien van die van Braband (1555)

En na dien dikwils in desen verhael sal gemaekt werden van de privilegien en vryheden der Nederlanden, heeft my niet buiten materie gedacht te zijn, so ick een weinig daer van alhier vermaende. Die van Braband zijn voornamelijk met ses schone privilegien versien en van hare land-fursten beschonken en begiftigt, beneffens meer andere, welke privilegien haer ook 't meestendeel de andere provincien beroemen te hebben.

De eerste is: dat de land-furst den geestelijken staet niet meerder verhogen en mach, dan van ouds gebruykelijk, en van den fursten geset is geweest, ten zy dan sake dattet door die andere twe Staten, namelijk: die van adel en der steden mede bewilligt werde.

2. Dat de furst geen zijnder onderdanen, of vreemde inwoonder, burgerlijker of kriminalischer wijse vervolgen en mach, dan alleen door ordentlijke en vrije opentlijke iustitie en landsgerichte, aldaer de misdader met hulpe der advokaten sich verantwoorden en beschermen mach.

3. Dat de furst geen tribuit noch schattinge op zyn onderdanen leggen, noch iet nieus aenrechten en mach sonder bewillinge van den Staten des lands.

4. Dat de furst geen vreemd of uitlants officier in Braband en mach stellen, uitgenomen eenige kleine exceptien: namelijk int Hof mach hy onder de raets-heeren twe vreemde, doch van de selve spraek setten, desgelijx so mach een die niet uyt Braband geboortig is, doch mits dat hy een tijd lang een vrye heerlijkheit beseten heeft int selve Hof, president werden.

5. Als de furst de Staten t'samen beroept om iet, 't sy geld, hulpe of iet anders van haer te vorderen en begeren, die van Braband, noch ook d'andere Staten der landen, en zyn niet gehouden buiten haer land te reisen noch gene saken daer buiten zynde te besluiten.

6. So verre de Furst hare privilegien wil breken door gewelt of andersins, so werden die van Braband na ordentlijke gedane protesten, van haren gedanen eed en huldinge ledich en vry, en mogen als vrye, ledige en onverbondene na haer gevallen voornemen 't gund hem beste dunkt.