Sjabloon:Infobox verdrag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Gebruik

Kopieer de volgende code om deze sjabloon te gebruiken:

{{Infobox verdrag
| naam = 
| type = 
| totstandkoming =
| plaats = 
| datum =
| inwerkingtreding = 
| status =
| eindegeldig =
| taal = 
| vertaling =
| vervangt =
| aanvulling =
| vervangen = 
| leden =
| bron = 
| auteursrecht = 
| artikelwikipedia = 
}}
 • naam wordt gebruikt om de naam van het verdrag in te vullen, deze verschijnt bovenin de infobox.
 • type kan gebruikt worden om het type verdrag aan te duiden (multilateraal of bilateraal).
 • totstandkoming kan gebruikt worden als de plaats of datum van totstandkoming verschilt van de datum en plaats van ondertekening.
 • plaats wordt gebruikt om de plek van ondertekening mee aan te duiden.
 • datum wordt gebruikt om de datum van ondertekening mee aan te duiden, let op: meestal is onderteking gedurende een bepaalde periode mogelijk, vul dan de begindatum in.
 • inwerkingtreding kan gebruikt worden om de datum van inwerkingtreding aan te geven, let op: deze verschilt meestal van de datum van ondertekening.
 • status wordt gebruikt om aan te geven of het verdrag al/nog geldt.
 • eindegeldig wordt gebruikt om aan te geven wanneer de een verdrag buiten werking is gesteld, omdat sommige verdragen zijn vervangen door nieuwe verdragen, of hebben maar een (vooraf bepaalde) beperkte duur (bijvoorbeeld het Verdrag van Parijs wat een duur van 50 jaar had.
 • taal wordt gebruikt om de taal/talen van de authenthieke versie mee aan te duiden.
 • vertaling is alleen van belang als de authenthieke versie in een andere taal is geschreven dan de tekst op wikisource.
 • vervangt kan worden gebruikt om een eerder gesloten verdrag aan te duiden dat wordt vervangen door het huidige verdrag.
 • aanvulling kan worden gebruikt indien er een protocol of verdrag is dat het bronverdrag wijzigt maar niet vervangt.
 • vervangen kan worden gebruikt om aan te geven door welk verdrag het onderhavige verdrag wordt opgevolgd.
 • leden kan gebruikt worden om het aantal staten dat partij is bij het verdrag aan te geven.
 • bron wordt gebruikt om de bron van de tekst aan te geven, het verdient de voorkeur om bij een online bron deze direct te linken, bijvoorbeeld [http://www.verdragenbank.nl Aantal leden] wordt: Aantal leden.
 • auteursrecht Zal doorgaans in het publieke domein liggen, let op: vertalingen die niet van de Nederlandse overheid afkomstig zijn kunnen wel auteursrechterlijk beschermd zijn.
 • artikelwikipedia wordt gebruikt om naar een artikel op de Nederlandse Wikipedia te linken door middel van de titel van het artikel op de Nederlandse Wikipedia (zonder wiki).

Voorbeeld eerder en later verdrag

Verdrag van Genève voor de gewonden en zieken van 1929

Type Multilateraal
Ondertekening 27 juli 1929 in Genève
Status Buiten werking
Einde werking 21 oktober 1950
Brontaal
Vervangt Verdrag van Genève voor de gewonden en zieken van 1906
Vervangen door Eerste Geneefse Conventie van 1949
Leden 60
Bron
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Verdrag van Genève voor de gewonden en zieken van 1929 op Wikipedia
{{Infobox verdrag
| naam = Verdrag van Genève voor de gewonden en zieken van 1929
| type = Multilateraal
| totstandkoming =
| plaats = Genève
| datum = 27 juli 1929
| inwerkingtreding = 
| status = Buiten werking
| eindegeldig = 21 oktober 1950
| taal =
| vertaling =
| vervangt = Verdrag van Genève voor de gewonden en zieken van 1906
| aanvulling =
| vervangen = Eerste Geneefse Conventie van 1949
| leden = 60
| bron =
| auteursrecht = [[Publiek domein]]
| artikelwikipedia = Geneefse Conventies
}}

Voorbeeld protocol

Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954

Type
Totstandkoming 26 maart 1999 te 's-Gravenhage
Ondertekening
Inwerkingtreding 9 maart 2004
Brontaal Frans en Engels
Wijzigt Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
Bron Wetten.nl
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 op Wikipedia
{{Infobox verdrag
| naam = Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954
| type =
| totstandkoming = 26 maart 1999 te 's-Gravenhage
| plaats =
| datum =
| inwerkingtreding = 9 maart 2004
| taal = Frans en Engels
| vertaling =
| vervangt = 
| aanvulling = Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
| vervangen = 
| leden =
| bron = Wetten.nl
| auteursrecht = [[Publiek domein]]
| artikelwikipedia = Cultuurgoederenverdrag
}}