Staatkundige vereniging Zeeuws-Vlaanderen met Zeeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Staatkundige vereniging Zeeuws-Vlaanderen met Zeeland

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 20 juli 1814
Bron costuymen, keuren, reglementen, voorschriften, wetten
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Staatkundige vereniging Zeeuws-Vlaanderen met Zeeland op Wikipedia

Wij Willem, bij de gratie Gods, prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der Verënigde Nederlanden, enz., enz., enz.

Aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, zoo wel de overeenstemming van zeden en gewoonten als de naauwe betrekkingen van binnenlandschen handel, welke steeds tusschen StaatsVlaanderen en Zeeland bestonden, en eindelijk het door die bewoners van Staats-Vlaanderen gemanifesteerd verlangen, allezins raadzaam maken, die landen met de provincie van Zeeland te vereenigen en onder hetzelfde bestuur te brengen, terwijl zij ook, in vroegere tijden, gelijk uit 's lands geschiedenis, blijkt, en de akte van committimus aantoont, meermalen, het zij geheel, het zij gedeeltelijk onder het beheer der Staten van Zeeland of hunne gecommitteerde Raden gestaan hebben, en de Raad van Vlaanderen te voren te Middelburg gevestigd was.

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en, met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen, ingevolge het bepaalde bij art. 55 der grondwet, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij dezen, dat, met alteratie van het bij art. 54 van de grondwet bepaalde, dat gedeelte der Generaliteits-landen, hetwelk gelegen is op den linker oever van de Wester-Schelde en te voren Staats-Vlaanderen uitmaakte, zal worden vereenigd met de provincie van Zeeland, en onder hetzelfde bestuur gebragt.

En zal de tegenwoordige wet in het staatsblad worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravenhage den 20 Julij des jaars 1814, en van Onze Regering het eerste.

(geteekend) Willem

Ter ordonnantie van zijne Koninklijke Hoogheid,

de Algemeene Secretaris van Staat,

(geteekend) A.R. Falck.