Stadsarchief 's-Hertogenbosch/Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch/Register 1243/fol. 243v

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch, register 1243, fol. 243v
Datering 5 april 1474
Instelling Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Verzameling Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch
Stuk Register 1243
Nummer fol. 243v
Afbeelding
Bron R.-H. Marijnissen, K. Blockx [et al.] (1972) Jheronimus Bosch, Brussel: Arcade.
Auteursrecht Publiek domein

Transcriptie[bewerken]

Kath[ar]ina fi[li]a anthony pictores[1] fi[liu]m quondam magis[tri] Joh[annes] van aken pictores.[2] cum [?] tutores. In pres[enti]a et cum expreß[is] consensu / et vo[lunta]te dicti [?] anthonij [...] pactum. Hereditarie pactum ad ½ modij siliginis mensure de Busc[oducis] solvend[am] A[nn]o q[u]olib[et], / her[editar]ie purif[icationis][3] et in Busc[oducis] trad[endam] de et ex domo area et orto et pecia terre sibi coadiacente inter [?] / vasarus [?] [...] vel circiter continente [?] sita in p[arrochi]a de Geffe[n][4] in loco dic[to] ten berghe int[er] her[editat]em / nycolas die groet ex uno et inter her[editat]em theodericus peterß ex a[li]o, insup[er] de et [?] ex pec[iam] terre / quatuor lopinatus terre vel circiter continente sita in p[arrochi]a fodra [?] in loco dic[to] int Loe, inter / her[editat]em theod[ericus] deenkens ß ex uno et in[ter] here[ditat]em hadewyck van os ex a[li]o, qua pactum mar[gare]ta[5] / f[ili]a quondam henrici coemptschier. Erga rutgerus de arkel acqu[isier]at prout in lit[teris]. Et / qua pactus mar[gare]ta fi[li]a quondam henrici coemptschier. [...] van heesch in suo tes[tament]to ac ultima [?] / [...] katharina filia anthonj pictores [...] ut dicebat / In supra[dicta] paccione [?] [...] Laureyns f[il]io quon[dam] goossen Hermanß [?] [...] / [...] cum [?] tutor [?] et cum ea dictus [?] anthonius [...] Goeswinus[6] Jheronimus[7] et Joh[annus] [...] anthonij. / Indivisi sup[er] omnia et hab[enda] [...] obl[igationem] et impet[icionem] ex parte dictus quond[am] E[onleesbaar] filia / naturale quond[am] hub[er]ti van gemert et margareta fi[li]a quond[am] henric coemptschier. [...] ex [...] anthonij [?] / liberorum dic[tus] anthony et [...] prox [?] [...].

Vertaling[bewerken]

Katharina, dochter van de schilder Anthony, zoon van wijlen de schilder Johannes van Aken verkocht aan Laureijns, zoon van wijlen Goossen Hermanss, een half mud rogge, te ontvangen op Lichtmis te 's-Hertogenbosch, gaande uit een huis, erf en tuin en een stuk land daaraan gelegen in Geffen int Loe, genaamd ten Berghe, welk pacht Margareta, dochter van wijlen Henricus Coemptschier, verworven had van Rutgerus van Arkel. Als getuigen treden op Goeswinus, Jheronimus en Johannes.

Noten[bewerken]

  1. Anthonis van Aken (ca. 1420-1478), schilder te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Anthonis van Aken op Wikipedia).
  2. Jan van Aken (ca. 1380-1454), schilder te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Jan van Aken op Wikipedia).
  3. Lichtmis, een christelijke feestdag (zie het artikel Maria-Lichtmis op Wikipedia.
  4. Geffen, plaats in Noord-Brabant (zie het artikel Geffen op Wikipedia).
  5. Margareta Coemptschier, vermoedelijke grootmoeder van Jheronimus Bosch.
  6. Goessen van Aken (ca. 1440-1495/1499), schilder te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Goessen van Aken op Wikipedia).
  7. Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), schilder te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Jheronimus Bosch op Wikipedia).

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • R.-H. Marijnissen, K. Blockx [et al.] (1972) Jheronimus Bosch, Brussel: Arcade (als facsimile).
  • G.C.M. van Dijck (2001) Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, ISBN 90-288-2687-4, p. 166.