Stadsarchief 's-Hertogenbosch/Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch/Register 1250/fol. 342v

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch, register 1250, fol. 342v
Datering 30 juni 1481
Instelling Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Verzameling Rechterlijke archieven 's-Hertogenbosch
Stuk Register 1250
Nummer fol. 342v
Bron G.C.M. van Dijck (2001) Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, ISBN 90-288-2687-4, pp. 170-171.
Auteursrecht Publiek domein

Transcriptie[bewerken]

als dat die voirs.[eit] Goessen[1] die twee vlogels der tafelen dienende opten hoghen autaer der kercken van sunt Jans[2] bynnen deser stad van hoeren werck der scilderyen oft portatueren aengaende, wael ende lofbaerlyc opbereyden ende gereet maken zall, tussen dit ende Bamiss[3] naestcomende tot hangens toe, sonder arge[nde]list, met zulken vorwerden oft hy Goessen voirss.[eit] dair nyet en dede, dat hy dan schuldich zall wezen den voirss.[eit] Melis gelovend den hoocht van Bamis voirs.[eit] te betalen propter witten scout die somme van vyftich Rynsch gulden tstuck tot 20 st. ende oick sonder droch oft argelist

Vertaling[bewerken]

En ook dat de genoemde Goessen de twee vleugels van het altaarstuk in gebruik op het hoogaltaar van de Sint-Janskerk in deze stad hun schilderwerk en portraiture aangaande goed en deugdelijk zal voltooien tot en met het ophangen, tussen nu en aanstaande Bamis, zonder kwade opzet, met als voorwaarde dat wanneer de genoemde Goessen hier niet aan voldoet, hij aan genoemde Melis beloofd heeft op uiterlijk de genoemde Bamis [...] een bedrag van 50 Rijnsgulden en 20 stuiver zal betalen, eveneens zonder bedrog of kwade opzet.

Noten[bewerken]

  1. Goessen van Aken (ca. 1440-1495/1499), schilder te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Goessen van Aken op Wikipedia).
  2. De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (zie het artikel Sint-Janskathedraal op Wikipedia).
  3. Bamis, feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Dijck, G.C.M. van (2001) Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, ISBN 90-288-2687-4, pp. 170-171.