Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
Auteur(s) Anoniem
Datum 1912
Titel Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
Uitgever Amsterdam: Stedelijk Museum
Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters front cover.jpg
Opmerkingen Titel op omslag: Internationale Tentoonstelling van Hedendaagsche Kunst
Brontaal Nederlands
Bron RKDlibrary
Auteursrecht Publiek domein

[omslag, voorzijde]

Amsterdam

Catalogus

Stedelijk
Museum
13 April-
Juli
1912

Internationale Tentoonstelling
van Hedendaagscge Kunst.


[inzet]


Stedelijke internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters map.jpg


[1]


STEDELIJKE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN KUNSTWERKEN VAN LEVENDE MEESTERS

CATALOGUS

AMSTERDAM

STEDELIJK MUSEUM MCMXII


[3]


BLADWIJZER

NATIONALITEITEN SCHILDER-
KUNST
BEELD-
HOUW-
KUNST
PRENTEN
EN TEEKE-
NINGEN
AQUA-
RELLEN EN
PASTELS
Nederland pag. 15—32 97—98 161—168 171—175
België 35—39 101—102 129—130 179
Denemarken 40 102—103
Duitschland 40—48 103–107 130—138 179—180
Engeland 49—55 107 139—140 180
Frankrijk 55—67 107—112 140—147 181—182
Griekenland 67 182
Hongarije 68—76 147—148 183
Italië 76—83 112—114 148—152 183
Japan 119—126
Noorwegen 84 114 153
Oostenrijk 84—86 114—115 153— 156 184
Rusland 87—88 115 156 184
Servië 88 156
Spanje 88—91 115 184
Amerika 92 156
Zweden 92—93 115 157 184
Zwitserland 93—94 116 157–158 184

– 3 –


[4]


EERE-COMITÉ

J. T. CREMER, Oud-Minister van Koloniën, President van de Nederlandsche Handelmaatschappij.
A. J. DERKINDEREN, Hoogleeraar-directeur van de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
S. P. VAN EEGHEN, Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
N. J. A. P. H. VAN ES, Gep. Majoor der Rijdende Artillerie.
E. VAN ESSEN, Lid van de Commissie van Toezicht aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
E. R. HARKEMA.
J. HUDIG, Oud-Wethouder van Rotterdam.
Mr. F. KRANENBURG.
J. A. LANGERHUIZEN.
Dr. A. PIT, Directeur van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst.
Jhr. B. W. F. VAN RIEMSDIJK, Hoofddirecteur van het Rijks-Museum.
Dr. J. ROTGANS, Hoogleeraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit te Amsterdam.
Mr. J. A. SILLEM, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Jhr. Dr. J. SIX, Hoogleeraar aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
J. F. M. STERCK, Lid van de Commissie van Toezicht aan het Stedelijk Museum.
Mr. G. M. DEN TEX, Secretaris van de Commissie van Toezicht aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.
M. P. VOÛTE, Lid van de Commissie van Toezicht aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.

– 4 –


[5]


REGELINGS-COMMISSIE

Jhr. Mr. Dr. A. RÖELL, Burgemeester van Amsterdam, Voorzitter
C. L. DAKE, Hoogleeraar aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, Vice-Voorzitter
C. W. H. BAARD, Conservator van het Stedelijk Museum, Secretaris
Mevrouw THÉRÈSE VAN DUIJL—SCHWARTZE
N. BASTERT
C. BREITENSTEIN
H. J. HAVERMAN
ABR. HESSELINK
Prof. BART VAN HOVE
J. S. H. KEVER
E. W. MOES
GERARD MULLER
F. HART NIBBRIG
L. W. VAN SOEST
J. G. VELDHEER
CH. VAN WIJK

DAGELIJKSCH BUREAU DER REGELINGS-COMMISSIE

Prof. C. L. DAKE, Voorzitter
C. W. H. BAARD, Secretaris
N. BASTERT
ABR. HESSELINK
E. W. MOES
GERARD MULLER

– 5 –


[7]


VERKOOP VAN KUNSTWERKEN

      De verkoop der als te koop opgegeven kunstwerken geschiedt uitsluitend door tusschenkomst der Regelings-Commissie. Onderhandsche verkoop van tentoongestelde en als te koop opgegeven kunstwerken, zonder kennisgeving aan de Regelings-Commissie, zal niet worden erkend; alle onderhandelingen die buiten de Commissie zijn aangegaan, vervallen, wanneer deze werken reeds door de Commissie mochten verkocht zijn.

      Verkochte kunstwerken worden eerst na de sluiting en nadat het verschuldigde bedrag is voldaan, afgezonden. Voor het geval dat het kunstwerk niet wordt afgehaald, is de verzending voor rekening en risico van de koopers.

      Kunstwerken waarvan het catalogusnummer gemerkt is met een * zijn niet te koop.

      Alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt door het Tentoonstellings-bureau (kamer N°. 37, voorzijde, links van de traphal).

– 7 –


[9]


      De vermelding Buiten Mededinging, op het kunstwerk geplaatst, duidt aan:
a. het lidmaatschap van een der Jury’s welke de uitgeloofde medailles heeft toe te kennen;
b. dat op vroegere Stedelijke Tentoonstellingen te Amsterdam eene medaille is verworven;

– 9 –


[10]


Stedelijke internationale tentoonstelling 1912 plan 1.jpg

– 10 –

 


[11]


Stedelijke internationale tentoonstelling 1912 plan 2.jpg

– 11 –


[13]


INZENDINGEN VAN NEDERLANDSCHE KUNSTENAARS

SCHILDERKUNST

– 13 –


[15]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

ADDICKS, C. J.
Rotterdam, 28 Jerusalemstraat.

1 Lezende dame.

ALTENA, Mej. M. E. van Regteren
Apeldoorn, Loolaan.

2 Bloemen.

ANSINGH, Mej. Lizzy
Amsterdam, 1091 Prinsengracht.

3 Prinsessen.

4 De poppen aan ’t dansen.

5 * Portretten.

ASSCHER, Mej. Henriëtte
Amsterdam, 104 Frans van Mierisstraat.

6 Kleermakers in het oude mannenhuis.

BAKHUYSEN, J. van de Sande
’s Gravenhage, 19 Huygensstraat.

7 De Hondsrug in Drenthe.

BAKSTEEN, G.
Antwerpen , 36 Minderbroedersrui.

8 Stilleven.

BASTERT, N.
Nieuwersluis.

9 Leerdam.

10 Lente.

— 15 –


[16]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

BAUKEMA, S.
Arnhem, 26 Pelsrijckenstraat.

11 Herfstgezicht op Sonsbeek.

BEEK, Bern. A. van
Kortenhoef.

12 In den polder.

BERG, Jhr. Joan
Neuilly s/ Seine, 2 rue Soyer.

13 ’t Eerste kleinkind.

BERG, Mej. A. C. van der
Amsterdam, 1 van Baerlestraat.

14 Aan de kaptafel.

BIRNIE, J.
Hoogland, bij Amersfoort.

15 Ploegen.

BISSCHOP, Richard
’s Gravenhage, 116 Westerbaenstraat.

16 Kerkinterieur.

BISSCHOP-ROBERTSEN, Mevr. S.
’s Gravenhage, 116 Westerbaenstraat.

17 Het oude huis.

BLECKMANN, W. C. C.
’s Gravenhage, 2b Wilhelminastraat.

18 Hyacintenvelden.

— 16 —


[17]


BLOMMERS, B. J.
’s Gravenhage, 77 Van Stolkweg.

19 * Naar huis.

BODIFÉE, P.
Deventer, 6 Singelstraat.

20 Voorjaar.

BOER, Mej. M. de
Amsterdam, 83 Heerengracht.

21 Gitaarspeelster.

22 Vacantie.

BOOM-POTHUIS, Mevr. Ch.
Amsterdam, 342 Nassaukade.

23 Droomerij.

BOON, Jan
Rijswijk (Z.-H.), 42 Van Vredenburchweg.

24 * Slapende jongen.

BOOT, H. F.
Haarlem, 6 rood Ravelingsteeg.

25 Vruchten.

BREITENSTEIN, Carl
Velsen.

26 Noordzee.

BROEDELET, André
Scheveningen , 163a Haringkade.

27 Devotie.

— 17 –


[18]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

BROEDELET, Mevr. Hetty
Scheveningen, 163a Haringkade.

28 Cinnia’s.

BROUWER, M. van Meeteren
Batavia.

29 * Portret van den Heer F.

BRUIN, H. de
Amsterdam, 71 Albert Cuijpstraat.

30 Nirwana.

BUTTER, Meindert
Amsterdam, 80 Noorderstraat.

31 Tristan en Isolde.

DAKE, Prof. C. L.
Amsterdam, 26 Oosteinde.

32 Naar Bethlehem.

DEUTMAN, F.
Laren (N.-H.).

33 Haar schat.

DOESBURG, Theo van
Amsterdam, 33 Joh. Verhulststraat.

34 Manskop.

DOOYEWAARD, Jacob
Nunspeet.

35 Verdriet.

— 18 —


[19]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

DRUPSTEEN, Mej. W. C.
Amsterdam, 70 Leidschekade.

36 * Kinderportret.

DUYL-SCHWARTZE, Mevr. Therese van
Amsterdam, 1091 Prinsengracht.

37 * H. K. H. Prinses Juliana.

38 * Portret van W. Mengelberg.

39 „De vrouw van den Leviet”. Richteren XIX, v. 26, 27.
      Zoo kwam de vrouw bij het aanbreken van den morgen huiswaarts, viel, voor het huis van den man, bij wien haar heer was, neder en bleef daar liggen tot het licht was, met hare handen op den dorpel.

EDEN, E.
Amsterdam, 126 Amstelveenscheweg.

40 Oost-Indië-vaarders.

41 Noordzee.

FERWERDA, B.
Renkum, Dorpstraat.

42 Winter-landschap.

FEUDEL, Arthur
Katwijk-Binnen, Kerkstraat.

43 Bij maneschijn te Katwijk.

— 19 –


[20]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

FILARSKI, D. H. W.
Amsterdam, 52 Noorderstraat.

44 Na het feest.

FRANKFORT, Ed.
Amsterdam, 3 Wouwermanstraat.

45 * Portret.

GARF, S.
Laren (N.-H .), Torenlaan.

46 De tuinmansjongen.

GARMS, C. M.
Amsterdam, 404 Ceintuurbaan.

47 Octobermorgen.

GERDES, Ed.
Amsterdam, 6 Roemer Visscherstraat.

48 * Portret van John Ruys.

GOEDVRIEND, Th.
’s Gravenhage, 54 Van Boetselaerlaan.

49 Paddestoelen.

GORTER, A. M.
Amsterdam, 29a Stadhouderskade.

50 Winterdag.

GRAAFLAND, Robert
St. Pieter bij Maastricht.

51 Lezend meisje.

— 20 —


[21]

GROOT, G. de
’s Gravenhage, 49 Bazarlaan.

52 Herfst.

GRIJS, H. F. de
Amsterdam, 205 Joh. Verhulststraat.

53 * Damesportret.

GIJSWIJT, Mej. A. C.
Amsterdam, 72 P. C. Hooftstraat.

54 * Portretten.

HAVERKAMP, G. C.
Hattem.

55 Groote kerk te Edam.

HAVERKAMP-MACHWIRTH, Mevr. J.
Hattem.

56 * Portret van Mevrouw B.

HEIDE, J. W. van der
München , 28 Clemensstrasse.

57 Morgenzon.

HEIJL, Mar.
Amsterdam, 169 1ste Helmersstraat.

59 Avondstond.

HEYLIGERS, H.
Elspeet.

60 Dienstmeisje.

— 21 –


[22]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J.
’s Gravenhage, 28 2de van den Boschstraat.

61 De Hollanders in Rusland, 1812.

HOYTEMA, Th. van
’s Gravenhage, 137 2de Schuijtstraat.

62 Witte pauw.

HUGENHOLTZ, Mej. A.
Laren (N.-H.).

63 De boerderij.

HULK, John F.
Haarlem , 21 Damstraat.

64 Rustig hoekje.

IDSERDA, André
Laren (N.-H.).

65 Melk schenkende vrouw.

ISRAäLS, Isaac.
’s Gravenhage, 2 Koninginnegracht.

66 * Portret van een schilder.

JANSEN, W. G. F.
Blaricum.

67 Langs den duinkant.

JURRES, J. H.
Amsterdam, 111 1ste Helmersstraat.

68 Jezabel.

– 22 –


[23]


KEVER, J. S. H.
Laren (N.-H.).

69 Klein broertje aankleeden.

KNAP, G. W.
Amsterdam, 42 Sarphatipark.

70 Aan het strand.

KONING, Edzard.
Nunspeet, 82 — Z. Z. Straatweg.

71 Landschap.

KOSTER, A. L.
Haarlem, 19 Spruitenboschstraat.

72 Tulpen en lentegroen.

73 Het wegvoeren der afgesneden hyacinten.

KRABBÉ, H. M.
Laren (N.-H.).

74 Portret van Rietje.

KRAMER, Martinus
’s Gravenhage, 9 Wattstraat.

75 Winter.

KUIPERS, C. ’s Gravenhage, 81 Prins Mauritslaan.

75A Gelderland.

— 23 –


[24]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

LAGUNA, B.
Hilversum, 61 Vaartweg.

76 Bij moeder.

LANGEVELD, Frans
Laren (N.-H.).

77 * Winternacht.

LEEUWEN, K. van
Amsterdam, 36II Nic. Maesstraat.

78 Floksen.

LEHMANN, Mej. A.
’s Gravenhage, 57 Theresiastraat.

79 Stilleven.

LELYVELD, Th. van
Laren (N.-H.), 57i Naarderstraatweg.

80 * Damesportret.

LUYT, A. M.
’s Gravenhage, 1 Nassauplein.

81 Mannen met paarden.

MAAREL, Martinus van der
’s Gravenhage, 18 Ged. Raamstraat.

82 Hyacinten.

83 Luieren.

MAKS, C. J.
Amsterdam, 24a Prinseneiland.

84 Vlinders.

– 24 –


[25]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

MASTENBROEK, J. H. van
Scheveningen, „Quambi”. Het Belgische Park.

85 Langs de haven bij winter.

MEELES, Th. F. C.
Deventer, 4 Kerkstraat.

86 Chrysanten.

MEISSNER, Th.
’s Gravenhage, 2 1ste Sweelinckstraat.

87 Ontwaken.

88

89 Stilleven.

MELIS, H. J.
Charlois, Rotterdam, Eben Haëzerstraat.

90 * Noord-Brabantsch interieur.

MESDAG, H. W.
’s-Gravenhage, 9 Laan van Meerdervoort.

91 * De Noordzee.

MEULEN, F. P. ter
’s Gravenhage, 47 Nassau Dillenburgstraat.

92 * Vóór de bui naar huis.

MOEN, Charles A.
Steenwijk, 53 O. Stationsweg.

93 Rozen.

— 25 –


[26]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

MONNICKENDAM, Martin
Amsterdam, 4 Grensstraat.

94 Entr’acte.

MOREL-VAARZON, W. F. A. I.
Veere.

95 * Portret van Mevr. P. H. V. M. de J.

MULLER, Gerard
Amsterdam, 442 Heerengracht.

96 * Portret.

MÜNNINGHOFF, Xeno
Renkum, Villa „Beata”.

97 De Veluwezoom.

NIBBRIG, F. HART
Laren (N.-H .).

98 De legende van Veith den vedelaar.

NIEKERK, M.
Brussel, 12 Avenue Solbosch.

99 De pendule.

OERDER, Frans
Berlicum, (N.Br.)

100 Reconvalescentje.

OLDEWELT,' Ferd. G. W.
Rotterdam , 157a Leuvehaven.

101 Iris.

102 De armsten.

— 26 —


[27]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

ONNES, M. Kamerlingh
Oegstgeest, Rijnsburgerweg.

103 * Portret.

OSIECK, Mej. Betsy
Amsterdam, 12 Frederiksplein.

104 Portretstudie.

PAETS, B. Th.
Arnhem, 15 Onderlangs.

105 Aan de rivier.

PIETERS, E.
Blaricum.

106 Lente.

PLETSER, G.
Rotterdam, 77a Raephorststraat.

107 Stilleven.

PRINS, B.
Amsterdam, 25 Franschelaan.

108 Het koperen bord.

PSICHA, Mej. Fanny
Amsterdam, 8 Vondelstraat.

109 Een mand met radijs.

REPELIUS, Mej. B.
Amsterdam, 29 Vondelstraat.

110 De vraag.

– 27 –


[28]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

REUCHLIN-LUCARDIE, Mevr. H.
Rotterdam, 9 Calandstraat.

111 Oudje.

RITSEMA, Mej. Coba
Amsterdam, 512 Singel.

112 De spiegel.

RITSEMA, Jacob Coenraad
’s Gravenhage, 120 Van Boetselaerlaan.

113 Avond op de plassen.

ROBERT-JANSEN, Mevr. M.
Nijmegen, 21 Kelfkensbosch.

114 Kinderen in het duin.

115 Studiekop.

ROELOFS, Jr. Willem E.
’s Gravenhage, 21 Joan Maetsuykerstraat.

116 Visch.

RUETER, Georg
Sloterdijk, B 48.

117 * Portret.

SAVRY, H. M.
Haarlem, 62 Pieter Kiesstraat.

118 Duinlandschap.

SCHREUDER VAN DE COOLWIJK, J.
’s Gravenhage, 30 Huygensstraat.

119 Ontwaken.

— 28 —


[29]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

SCHULMAN, D.
Laren (N.-H.), „De Kom”.

120 Dorpsgezicht in den winter.

SECKEL, Jos.
’s Gravenhage, 33 Frankenslag.

121 Siësta.

SERTON, P.
Parijs, 3 rue de l’ Odéon.

122 Zomerlandschap in de Abruzzen.

SLUITER, Willy
Laren (N.-H.).

123 Aan het strand te Katwijk.

SLUYTERS, Jan
Amsterdam, 119 Bloemgracht.

124 * Portret.

SMEERDIJK, A.
Kortenhoef.

125 Schippersvrouw.

SMISSAERT, Jhr. Frans
’s Gravenhage, 109 Frankenslag.

126 Licht en schaduw.

SMORENBERG, D.
Amsterdam, 60III Ruysdaelstraat.

127 Winter.

— 29 –


[30]

NEDERLAND — SCHILDERIJEN

STEELINK, W.
’s Gravenhage, 10 Statenlaan.

128 Warme dag.

STOMPS, B. H.
Zutphen, 34 Coehoornsingel.

129 Iris.

STURM, G.
Amsterdam, 25 Nic. Witsenkade.

130 Minnestrijd.

SURIE, Mej. J.
Amsterdam, 27 Plantage Middenlaan.

131 Bijeenkomst.

TADAMA-GROENEVELD, Mevr. Th.
Katwijk aan Zee, Boulevard.

132 Onstuimige zee.

THOLEN, W. B.
’s Gravenhage, Witte brug, 169 Kanaal Villa.

133 Enkhuizen.

TONGE, L. van der
Laren (N.-H.).

134 Moederweelde.

VELDHEER, J. G.
Bergen (N.-H.).

135 Het kanaal.

VEN, Em. van der
Laren (N.H.)

136 Maart.

— 30 —


[31]


VERWEY, Laurent
’s Gravenhage, 340 Beeklaan.

137 Scheveningen.

VOLMAR, H.
Amsterdam, 242 Ceintuurbaan.

138 Slootje.

VOORDEN, A. W. van
Rotterdam, 222 Oostzeedijk.

139 Visschen.

VOORTHUYSEN—VAN HOVE, Mevr. H.
Amsterdam, 123 Koninginneweg.

139A Bloemen.

VRIES-LAM, D. de
Groningen, 3 Eemskanaal.

140 Haven te Veere.

WAAIJ, Prof. N. v. d.
Amsterdam, 86 Stadhouderskade.

141 * Portret van Jongejuffr. Louise B.

142 Onderbroken studie.

WALCHREN, P. M. van
Renkum.

143 Een rustig hoekje.

WEELE, J. H. van der
’s Gravenhage, 4 Statenlaan.

144 Schapen.

— 31 –


[32]


NEDERLAND — SCHILDERIJEN

WEIJNS, J. H.
Rotterdam , 206 Mathenesserlaan.

145 Najaar.

WOLTER, H. J.
Laren (N.-H.).

146 De haven te Polperro.

WOUTERS, Henri
Soestdijk, Molenweg.

147 Boerendeel.

WIJNGAERDT, P. van
Amsterdam, 34 Overtoom.

148 Het trio.

WIJSMULLER, J. H.
Amsterdam, 13 Anna Vondelstraat.

149 Avond.

WIJTHOFF, Mej. A. C. F.
Amsterdam, 21 P. C. Hooftstraat.

150 Stilleven.

ZANDLEVEN, J. A.
Hengelo (G.).

151 Stilleven.

ZON, Jac.
’s Gravenhage, 10 Frederik Hendriklaan.

152 Ochtendnevel.

— 32 —


[...]