Surinaamsche Courant/1838/Nummer 75/Te Parijs

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Te Parijs heeft zich eene vereeniging gevormd om den verdienstelijke abt de l’Epés een gedenkstuk te stichten. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Surinaamsche Courant, 20 september 1838, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ]  Te Parijs heeft zich eene vereeniging gevormd om den verdienstelijke abt de l’Epés een gedenkstuk te stichten. — Dezer dagen heeft het fransch gouvernement ook de vergunning verleend voor de oprigting van een genootschap, hetwelk, onder den titel van centrale Maatschappij voor de Doofstommen, de belangen dier ongelukkige wezens zich wil aantrekken. De zetel van dit genootschap is te Parijs in de straat Saint-Guillaume, No. 9, van de voorstad Saint-Germain. Het doel wordt, bij het eerste artikel van de statuten, gezegd te bestaan: in de beraadslaging over de belangen der doofstommen in het algemeen: tot een geheel te verzamelen de kennis en wetenschap van alle doofstommen over den aardbol verspreid en van de kundige mannen die hunne studie van de doofstomheid hebben gemaakt; aan een te hechten de banden die deze groote familie verbinden, ieder van derzelver leden een vereenigingspunten, middelen vab onderlinge gemeenschap te bezorgen en hun den weg door de wereld gemakkelijk te maken. Het genootschap zal zich ook beijveren om aan de doofstommen middelen van zamenkomst en studie te verschaffen, hen door gedurige bijstand van kostelooze lessen en wijze raadgevingen op den goeden weg te houden; de plaatsing hunner kunstwerken te bevorderen, en eindelijk hun de bcscherming van de lieden te verschaffen, wier maatschappelijke toestand en betrekkingen hen in staat stellen om aan de maatschappij nuttig te zijn. Dit waarlijk nuttig genootschap bestaat uit titulaire, honoraire en corresponderende leden. De heeren F. Berthier is president, de heeren Forestier en A. Lenoir zijn vice-president en Secretaris.