Surinaamsche Courant/1838/Nummer 75/Verjaar-wensch aan een' jongen grutter

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Verjaar-wensch aan een' jongen grutter’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Surinaamsche Courant, 20 september 1838, [p. 1]. Publiek domein.
[ 2 ]

VERJAAR-WENSCH AAN EEN’ JONGEN GRUTTER.

 Nooit worde uw ziel zoo taai als gaar boekweiten gort,
 Noch vlieg’ ge als stuifmeel op, hoe ge ook weêrsproken wordt;
 Geen kleur, zoo geel als gierst, zal u de nijd ooit geven,
 Noch word’ ge als erwtensop zoo rood door toorn gedreven.
 Bedrieg de menschen niet, gelijk de mosterd doet;
 Word als geen geele-boon, zoo windrig vat gemoed!
 Leer van de duiven-boon eenvoudigheid des harten,
 En heel, als haver-gort, uws naasten leed en smarten!
 Nooit zij uw tong zoo glad als wit kanariezaad.
 Wanneer gij twijf’len moet en ’t hart onrustig slaat.
 En is uw levensdraad zoo broos als lijnzaad-koeken,
 Leer altijd uwe winst door echte midd’len zoeken!
 Dat elk als boekweit-meel uw ziel steeds zuiver acht’,
 En wees, als tarwe-meel, zoo vriendelijk en zacht;
 Maar rond als parel-gort, en vast als paarde boonen;
 Zoo moge altoos uw huis een’ ware Grutter toonen.