Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage
Auteur(s) A.J. Roest, F.A.P. Baron Wittert van Hoogland, Jhr. P.O.H. Gevaerts van Simonshaven, Jhr. V.E.L. de Stuers, J.J. van de Sande-Bakhuyzen, C. Bisschop, P. Stortenbeker, Jhr. P.A. van den Velden, Joh. Gram
Datum 1890
Titel Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage
Uitgever 's-Gravenhage: Mouton & Co
Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage, 1890, front cover.jpg
Brontaal Nederlands
Bron RKDlibrary
Auteursrecht Publiek domein

[kaft, voorzijde]


TENTOONSTELLING

VAN

KUNSTWERKEN

VAN

LEVENDE MEESTERS

TE

’S-GRAVENHAGE

1890.

’s-Gravenhage,

MOUTON & Co.


[1]


TENTOONSTELLING

VAN

KUNSTWERKEN

VAN

LEVENDE MEESTERS

TE

’S-GRAVENHAGE

1890.

’s-Gravenhage,

MOUTON & Co.


[2]


[3]


      De Commissie van Beheer over de Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters te ’s-Gravenhage brengt ter kennis van het publiek, dat de zalen der Tentoonstelling in het gebouw der Academie op de Princessegracht alle dagen der week zijn opengesteld van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure, des Zondags van 11 tot 3 ure, mits men voorzien zij vaneen toegangsbiljet, voor ieder persoon aan den ingang van het gebouw te bekomen tegen betaling van 25 cents. Des Zondags van 3 tot 7 ure zijn de zalen der Tentoonstelling tegen betaling van 10 Cents toegankelijk. Bovendien zijn abonnementskaarten, met inbegrip van een aandeel in de loterij van kunstwerken, aan het gebouw verkrijgbaar tegen betaling van f 2,50, onder verplichting van zijne naamteekening op eene daartoe bestemde lijst te plaatsen.

      De doorloopende of abonnementskaarten zijn alleen gangbaar voor den persoon wiens naam daarop is uitgedrukt.


      De Catalogus der kunstwerken is aan den ingang en in de groote zaal tegen betaling van 25 Cents te bekomen.


[4]


      De stukken, waarvan het nommer in den catalogus met een * gemerkt is, zijn niet te koop. — De lijst van de prijzen der kunstwerken is, op aanvrage, in de groote zaal verkrijgbaar. Voorts zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij de Commissarissen, van wie er zich dagelijks één, van 2 tot 3 ure, in het lokaal zal bevinden. Geene verkoopen zullen geldig zijn dan die, welke door tusschenkomst van een der Commissarissen zijn gesloten.

De Commissie voornoemd:

            Mr. A. J. ROEST, Voorzitter.
            Mr. F. A. P. Baron WITTERT VAN HOOGLAND.
            Jhr. P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONSHAVEN.
            Jhr. Mr. V. E. L. DE STUERS.
            J. J. VAN DE SANDE-BAKHUYZEN.
            C. BISSCHOP.
            P. STORTENBEKER.
            Jhr. Mr. P. A. VAN DEN VELDEN, Lid en Penningmeester.
            Joh. GRAM, Lid en Secretaris.


[5]


Orde der Zaal

.


      Parapluiën, parasols, rottingen enz. worden bij den ingang afgegeven. Zij zullen bewaard en aan de eigenaars bij het uitgaan teruggegeven worden.


      Het is verboden de Schilderijen of andere Kunstwerken aan te raken.


      Kinderen beneden de tien jaar worden niet toegelaten.


[6]


[7]


A.


Abrahams, (Mej. Anna) ’s-Gravenhage, Koninginnegracht, 64.
      1. — Bloemen.
      2. — Pensées.

Akkeringa, (J.) 's-Gravenhage, Beeklaan.
      3. — In de duinen.

Apol, (Louis) Velp.
      4. — Aan den vijver.
      5. — Langs de heek.

Artz, (D. A. C.) ’s-Gravenhage.
      6. — Lente.
      7. — Na de bui.

Armand, (H.) Scheveningen.
      8. — Omstreken van Meerssen.

B.

Baertsoen, (A.) Gent, Coupure 3.
      9. — Een Maart-ochtend in het kanaal.
      10. — Opgaande weg in de heide.
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.)

Baisch, (Herman) Karlsruhe.
      11. — Een zomerdag.

Bakhuyzen, (Mej G. J. van de Sande) ’s-Gravenhage.
      12. — Rozen bij de fontein.
      13. — Gele rozen.


[8]


8

Baré, (Emile de) Luik, rue St. Laurent, 117.
      14. — Avond in de Kempen.

Bastert, (N.) Amsterdam, 1e Parkstraat, 452.
      15. — Dooi.

Bauffe, (V.) ’s-Gravenhage, Prinses-Mariestraat.
      16. — Onder de wilgen.

Baukema, (Sieger) Arnhem, Willemsplein, 20.
      17. — Avond.

Beer, (P.) Rotterdam, Crooswijksche straat, 21.
      18. — Molen in den Kethelpoldor. April.
      19. — Septemberdag.

Beelaerts van Blokland, (Jonkvr.) ’s-Gravenhage, Koninginnegracht 33.
      20. — Chrysanthemums.

Berg, (Mej. Betzy) Scheveningen.
      21. — De ijszee.

Berg, (A. v. d.) ’s-Gravenhage, Z. O. Buitensingel, 168.
      22. — Kaartspelers.

Best Jr., (J. W.) Amsterdam, Hekelveld, 7.
      23. — Het clowntje. (marmeren borstbeeldje).
      24. — Boerinnekopje, (bas-relief in marmer).

Beurden, (Alph. van) Antwerpen, Schopstraat, 18.
      25. — Eene arme weduwe. (groep van gebakken aarde).
      26. — Clown in het circus. (beeldje „ „ „
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.)

Bièvre, (Mej. Marie de) Brussel, rue de Livourne, 61.
      27. — Vruchten.
      28. - „

Blaauw, (J. N.) ’s-Gravenhage, de Riemerstraat, 14.
      29. — Bloemen.


[9]


9

Bleckmann, (W. C.) Batavia.
      30. — Rijststampsters op Java.

Bilders van Bosse, (Mevr. M.) Oosterbeek.
      31. — Bleekerijen te Doorwerth.

Bisschop, (C.) ’s-Gravenhage, van Stolkweg, 13.
      32. — * Portret.
      33. — Stilleven.

Bisschop, (Mevr. Kate) ’s-Gravenhage, van Stolkweg, 13.
      34. — „Kleed de naakten.”
      35. — „Spijs de hongerigen.”

Bisschop, (Richard) ’s-Gravenhage, Praktizijnshoek, 4.
      36. — Oude kerk te Delft.

Bles, (David) ’s-Gravenhage.
      37. — *Winterstudie.
            (Eigendom van den heer A. van Stolk Czn. te Rotterdam.)
      38. — Herstelling.

Blom Szn., (J.) Arnhem, Westervoortschedijk.
      39. — De bocht van den Rijn bij Malburgen.
      40. — Polderslootje nabij Amsterdam.

Blommers, (B. J.) ’s-Gravenhage, van Stolkweg, 17.
      41. — Inschepen.

Bock, (Théophile de) Scheveningen.
      42. — In de duinen.

Bodifée, (Paul) Deventer, Assenstraat.
      43. — Wetering bij winter.

Boelen, (Mej. Aletta) Amsterdam, Stadhouderskade, 57.
      44. — Snoek.

Boelen, (Mej. Caroline) Amsterdam, Stadhouderskade, 54.
      45. — Schafttijd. (Waterverfteekening).

Bohnhorst, (A.) Scheveningen, Belg. Park.
      46. — Aan den Waalsdorpschen weg in het voorjaar.


[10]


10

Borselen, (J. W. van) ’s-Gravenhage.
      47. — De vaart te Benschop.
      48. — Laan naar Waalsdorp.

Borselen, (Mej. H. M. van) ’s-Gravenhage.
      49. — Peren en Druiven.

Boudewijnse, (A.) ’s-Gravenhage, Kanaal, 22.
      50. — Danseressen.

Boudry, (A.) — Antwerpen, Rue dn Régent.
      51. — Tusschen licht en donker. Nieuwpoortsche visschers.
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden).

Bourtzoff, (Mej Nathalie de) Brussel, Rue de la Charité, 31.
      52. — In den vastentijd.

Bourtzoff, (Mej. Sophie de) Brussel, Rue de la Charité, 31.
      53. — Ruiker van Rhododendrons.

Breitenstein, (Carl) Bloemendaal.
      54. — Duingezicht.

Breuer-Wikman, (Mevr. F.) Rotterdam, Schiekade, 24.
      55. — Een mand Sinaasappels.

Brown, (R. Ives) ’s-Gravenhage, Prins Hendrikstraat, 55.
      56. — Aan de Trekvaart.
      57. — „Olde Jantje” (Drentsche boerin).

Brumund, (J. F. v. Ouwerkerk de Vries) Baden-Baden. Quettigstrasse.
      58. — Markt te Offenburg. (Waterverfteekening).
      59. — Straatschandaal. „

Brands, (Mej. Hélène) ’s-Gravenhage, Malakkastraat, 25.
      60. – Druiven.

Brands, (J. L.) ’s-Gravenhage, Oranjeplein, 2.
      61. Winteravondstond. (Waterverfteekening).


[11]


11

Breitner, (G. H.) Amsterdam, le Parkstraat, 438.
      62. — Plein bij avond.
      63. — Rijdende artillerie op de heide.

Bueninck, (B.) Zutphen, Houtmarkt.
      64. — Watermolen te Winterswijk.

Buning, (J.) ’s-Gravenhage, Nieuwehavenstraat, 11.
      65. — Aan den trekweg. (Waterverfteekening).

Bylandt, (O. van) ’s-Gravenhage, Lange Voorhout, 50.
      66. — *Het kasteel van Karel van Anjou, bij Napels.

C.

Caland, (Mej. C.) ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort, 80.
      67. — Zonnebloemen.

Calissendorf, (A.) Rijswijk.
      68. — *Portret.

Callenfels, (Mej. W.) ’s-Gravenhage, Kanaal, 7.
      69. — Kweeperen.

Candel, (W. P.) ’s-Gravenhage, Huygenspark, 28.
      70. — Vee in de duinen.

Carpentier, (Ev.) Parijs, Boulevard de Clichy, 73.
      71. — Warme dag.
      72. — Een dorpsdrama.

Castro, (J. T. de M. H. de) Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht, 56.
      73. — *Rijpaard en hond in een stal.

Chattel, (Fred. J. du) ’s-Gravenhage, Huygensstraat, 20.
      74. — Aan de Vecht.
      75. — Vijver.


[12]


12

Claus, (Emile) Astene, Oost-Vlaanderen.
      76. — Laatste stralen.
      77. — In het veld.

Comein, (Polydore) Brussel, rue van Dijck, 47.
      78. — Een aanstaand tamboer. (beeldje van gebakken aarde.)
      79. — Eene verrassing. ( „ „ „ „ )

Comte, (A. le) Delft.
      80. — *Portret van Professor E. Gugel te Delft.
      81. — Lichteffect op de heide.

Constant, ’s-Gravenhage.
      82. — Op de rivier.
      83. — Januari in Waalsdorp.

Costa, (J. Mendes da) Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht, 73.
84. — Apen. (pleister.)

Coster, (J. H.) Almelo.
      85. — Stilleven.

Crans, (J. M. Schmidt) ’s-Gravenhage.
      86. — Voor het uitzet.

Crommelin, (C. J. van Wickevoort) ’s-Gravenhage, Van de Spiegelstraat 11.
      87. — *Portret van den heer S.

Court, (Jonkvr. M. de) Amsterdam, P. C. Hooftstraat, 13.
      88. — Binnenplaats van een klooster te Rome.

D.

Dankmeijer, (Ch.) Amsterdam, Govert-Flinckstraat, 328.
      89. — Na den regen.

Darasse, (Georges) Napels, Mergellina, 173.
      90. — *Portret.
      91. — *Portret.


[13]


13

Dekeghel, (D.) Gent, Rue de la Monnaie, 24.
      92. — Wagen met bloemen.
      93. — Rozen.

Dekker, (H. A. C.) Amsterdam, Stadhouderskade, 101.
      94. — Uit vroeger dagen.

Delambre, (L.) Chailly en Bièrre, Seine et Marne.
      95. — Aan den zoom van het bosch.
      96. — Herten. (Waterverfteekening).

Derens, (G J.) Rotterdam, Westersingel, 29.
      97. — Spelende kinderen.

Deventer, (W. A. van) ’s-Gravenhage, Rembrandstraat, 196.
      98. — Avond aan het strand.
      99. — Riviergezicht.

Delpérée (Emile) Luik, rue du Jardin botanique, 36.
      100. — Voor de audiëntie. (Een oude soldaat onder Lodewijk XIII.)
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden).

Doeleman, (Joh. H.) Rotterdam, Noordsingel, 180, Westzijde.
      101. — Landschap met vee bij IJsselmonde.

Dommershuizen, (Christiaan) ’s-Gravenhage, Prins Hendrikstraat, 23.
      102. — Jodenbuurt te Amsterdam.
      103. — De Prins-Hendrikkade te Amsterdam.

Douzette, (Louis) Berlijn, Kaiserin Augusta-strasse, 74.
      104. — Maanlicht.
      105. — Maanlicht op het meer.

Dunselman, (Jan) Nieuwer-Amstel, Parkweg, 44.
      106. — Bij Kras.
      107. — Aan de wasch.

Dupré, (Mevr. Mathilde) Brussel, rue Les Broussart, 90.
      108. — Een ruiker madeliefjes.


[14]


14

E.

Ebersbach, (J. D.) Amsterdam, Singel, 401.
      109. — Stadsgezicht te Amsterdam.

Encke, (Fedor) Berlijn, Kurfürstendamm, 6 II.
      110. — *Portret.

Engelen, (Piet van) Antwerpen, Mechelsche Steenweg, 127.
      111. — Praatjes vullen geen gaatjes.
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.)

Ensinck, (C. V.) Scheveningen, Villa Alida, 21.
      112. — De verlatene.
      113. — Kaasmakerij te Voorburg.

Ermel, (Alexis) Genval nabij La Hulpe.
      114. — Herfstavond in de Kempen.

Everdingen, (A van) Utrecht.
      115. — Na den regen. Hollandsch landschap.

Eymer, (L. J.) Rotterdam.
      116. — Gezicht op de Leuvebrug te Rotterdam. (Waterverfteekening).

Eymer, (Mej. M.) ’s-Gravenhage, van Speyckstraat, 161.
      117. — Vogels.
      118. — Ekster.

Ezerman, (D. G.) Rotterdam.
      119. — Beukelsdijk bij Rotterdam.
      120. — Een regenachtige dag in Gelderland.

F.

Farasijn, (Edgard) Antwerpen, Osy-straat, 67.
      121. — Terugkomst van zee.


[15]


15

Flier, (H. R. van der) Baarn.
      122. — Naar buiten.

Flugi van Aspermont, (C. H. C.) ’s-Gravenhage, Anna-Paulownastraat, 20.
      123. — Stilleven.

Frankfort, (Eduard) Amsterdam.
      124. — In het dagblad.
      125. — Fluitist.

Gabriel, (P. J. C.) Scheveningen, Kanaalweg, 113.
      126. — In de kamper veenderij.
      127. — Eene stortbui.

Geerlings, (Jac H.). Arnhem, Wilhelminastraat, 13.
      128. — Op het exercitie-veld.
      129. — Ordonnans.

Geets, (Mevr. W.) Mechelen.
      130. — Hortensia’s en wilde rozen.
      131. — Chrysanthemums.

Gidding, (M.) Rotterdam, Aert v. Nesstraat, 146.
      132. — Buiige Maartdag.

Gips Azn., (C.) Schiedam, Langehaven, A. 189.
      133. — Morgenstond te Giesen-Nieuwkerk.
      134. — Maanlicht te Deutichem.

Godding, (Emile) Antwerpen, Harmonie-straat, 78.
      135. — Liefde verzoet den arbeid.

Goovaert, (Henri) Maastricht.
      136. — *Portret van Mevr. P. v. B.
      137. — *Portret van den heer B.

Gorter, (A. M.) Amsterdam, Govert Flinckstraat, 192.
      138. — Zomer.

Graaff, (Mej. Jacoba A. de) Kralingen, Lage Zeedijk, 71.
      139. — Narcissen.
      140. — Mei.


[16]


16

Gras, (August Le) Baarn, Dallaan.
      141. – Apollo.

Groot, (J. de) Amsterdam.
      142. – De tijding.
      143. – Het gebed.

Gruijter, (Jacob W.) Amsterdam.
      144. – Zonsondergang.

Gunneweg, (H.) Dordrecht, Bleekersdijk, 28.
      145. – Lente. (Waterverfteekening).
      146. – Ben schuurtje. (Waterverfteekening).

H.

Haak, (Rudolph) ’s-Gravenhage.
      147. – Aan de plassen.

Haan, (J. G. de) ’s-Gravenhage.
      148. – Gezicht op den Vijverberg te ’s-Gravenhage.
      149. – Gezicht te Haarlem.

Haas, (Mej. Hermine van der) ’s-Gravenhage, Westerbaenstraat, 185.
      150. – De vioolspeelster.
      151. – Wild. (Waterverfteekening).

Ham, (Mevr. Eugénie van) Brussel, Avenue de la Reine, 179.
      152. – Meester en leerling.

Hamel, (W.) Kralingen, Oude Dijk.
      153. – Avondstond.
      154. – Morgenstond.

Hart, (Mej. C. v. d.) ’s-Gravenhage.
      155. – Aan de helling.
      156. – Een afgelegen plekje.

Hartz, (Louis) Amsterdam, Valkenburgerstraat, 188.
      157. – Stilleven.


[17]


17

Hattem Jz., (A. van) Rotterdam, Hofdijk, 29.
      158. – Stilleven.
      159. – Winterlandschap.

Helder, (Johs.) ’s-Gravenhage, Prins-Hendrikstraat, 61.
      160. – „Geef ons heden ons dagelijksch brood.”

Hemken, (W. de Haas) Arnhem.
      161. – Stadsgezicht te Amersfoort.

Hendriks, (Mej. Sara) Utrecht, Oosterstraat, 27bis.
      162. – Kerstrozen.
      163. – Salonstukje.

Henkes, (G.) Voorburg.
      164. – De suppoost.

Heppener, (Jan) ’s-Gravenhage, Jacob v. d. Doesstraat, 2.
      165. – Panorama in Zuid-Holland.
      166. – Landschap nabij Zoetermeer.

Herbo, (Léon) Brussel, rue des Drapiers, 28.
      167. – Lente.
      168. – Herfst.

Heyberg, (J. G.) Rotterdam, Goudsche straat, 65.
      169. – Een spelletje domino.

Heyermans, (Joh. A.) Antwerpen, van Schoonbeke-straat, 40.
      170. – Toebereidselen voor de markt.
      171. – Het laatste nieuws.

Heyl, (Mars) Amsterdam.
      172. – *Eendenvreugde.
      173. – In den herfst.

Heyligers, (A. F.) ’s-Gravenhage, Prins-Hendrikstraat, 118.
      174. – Bij de wieg.
      175. – Hij is er.


[18]


18

Heymans, (A. I.) Brussel, rue de Robiano 68.
      176. – Gezicht te Papendrecht.
            Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.
      177. – Het „zielenven.”

Hilverdink, (E. Alex.) Amsterdam, Weteringschans, 133.
      178. – Stadsgezicht te Monnikendam.
      179. – Hollandsch stadsgezicht.

Hilverdink, (Johs) Amsterdam, Weteringschans, 133.
      180. – Ochtend aan Texel’s duinzoom.

Hingman, (Jan) Warmond.
      181. – Stilleven. (Waterverfteekening).

Hirschig, (G. M.) ’s-Gravenhage, Bankaplein, 2.
      182. – Landschap.

Hoet, (H. G. ten) Amsterdam.
      183. – Watermolen te St. Oedenrode.
      184. – Eendenplas.

Hoeven, (Mej C. Pruys van der) ’s-Gravenhage, De Ruyterstraat, 63.
      185. – *Kinderportretten.
      186. – Een mooi prentenboek. (Waterverfteekening).

Hogendorp-’s Jacob, (Barones A. van) ’s-Gravenhage, Koninginnegracht, 30.
      187. – Pioenrozen.
      188. – Narcissen.

Holst (Richard N. Roland) Amsterdam, Sarphati-park , 252.
      189. – Na een regendag.
      190. – *Portret. (Eigendom van den heer A. R. H. Jr.)

Hollestelle, (Jac. H.)' Dordrecht, Albert Cuyp-singel, 83.
      191. – Duinlandschap in Walcheren.
      192. – Een rustig hoekje.


[19]


19

Hoogeweegen, (Henri) Kralingen, Waterloostraat, 224 F.
      193. – Winter in de omstreken van Nieuwkuik.

Hoorickx, (L.) Brussel, rue de Hennin, 85.
      194. – Avond.
      195. – Opkomende maan.

Höppe, (Bernh.) ’s-Gravenhage, Zoutmanstraat, 65.
      196. – Op de Merwede.
      197. – Avond op de Zuiderzee.

Hörmann, (Th. von) Weenen, Seiberstrasse, 10.
      198. – Bloemenmarkt, Place de la Madeleine te Parijs.
      199. – „ „ „ „ „ „ „

Horrix, (H. M.) ’s-Gravenhage, Smidswater.
      200. – De baas is uit!

Horssen, (W. B.) Rijswijk.
      201. – Geldersch landschap.

Hove, (Edmond van) Brugge, St. Janstraat, 5.
      202. – Wiskunstenaar.
      203. – Schrijver.

Hove, (Frantz van den) Diest.
      204. – De Prinsengracht te Amsterdam.

Hoynck van Papendrecht, (J.) Amsterdam.
      205. – Lifeguards. Herinnering van Londen. (Waterverfteekening.)

Hugenholtz, (Mej. Anna) Nieuwer-Amstel, Schinkelkade, 2.
      206. – Op het land.

Hulsteyn, (J. C. van) Rotterdam, Zwart-Janstraat, 72.
      207. – De linnennaaister.

Huygens, (Joh.) ’s-Gravenhage, Anna-Paulownastraat, 86.
      208. – Riviergezicht aan den Moerdijk, bij buiig weder.


[20]


20

I.

Izeren, (P. J.) ’s-Gravenhage, Schenkstraat, 43.
      209. – Betsy.
      210. – Stille aandacht.

J.

Jacobson (John J) Scheveningen, Van Stolkweg, 20.
      211. – Oude vrouw.

Jamar, (Mej. Pauline) Luik, place St. Pierre, 15.
      212. – Maluwrozen.
      213. – Rozen.

Jansen, (Frits) ’s-Gravenhage.
      214. – Voor poes.

Jansen. (H. W.) Nieuwer-Amstel, Ringkade, 12.
      215. – De IJssel bij Doesborgh.
      216. – Op de helling.

Janssens, (Jacques) Antwerpen, Groote markt, 15.
      217. – Watermolen.

Jong, (A. G. de) ’s-Gravenhage, Loosduinsche weg, 185.
      218. – Vee.

Jong, (Jan de) Rotterdam, Dijkstraat, 236.
      219. – De guitaarspeler.

Jong, (P. de Josselin de) ’s-Gravenhage, Elandstraat, 30.
      220. – *Portret.
      221. – *Portret.

K.

Kamerlingh Onnes, (M.) Leiden.
      222. – Vruchten.


[21]


21

Karsen, (Eduard) Amsterdam, Heiligenweg, 45.
      223. – Boerenplaats.

Kasteele, (Mej. J. M. van de) Jutfaas.
      224. – Chrysanthemums.
      225. – Azalea’s

Kate Mzn., (Johan. M. ten) Epe.
      226. – Jonge moeders.

Kate, (Marie ten) Epe.
      227. – Ingedommeld.

Kellen, (Mej. L. Charlotte van der) Amsterdam, Overtoom, 255.
      228. – Azalea’s.

Keller, (Johan) s’-Gravenhage.
      229. – Veritas (pleisterbeeld).
      230. – *Portret van den heer Gerard Keller, (borstbeeld van gebakken aarde.)

Kerling, (Mej. Anna E.) ’s-Gravenhage.
      231. – Bijna leeg.

Kever, (J. S. H.) Amsterdam, 1e Parkstraat, 448.
      232. – Onder den appelboom.

Kiehl, (Mej. W. J. L.) ’s-Gravenhage, Bezuidenhout, 85.
      233. – Waterlelies.

Kleijn, (L. J.) ’s-Gravenhage, Lange Beestenmarkt, 112a.
      234. – Hollandsch wintergezicht.
      235. – „ „

Klinkenberg, (J. C. K.) Amsterdam, Weesperzijde, 42.
      236. – Het Damrak.

Kock, (Jonkvr. Esther de) ’s-Gravenhage, Bezuidenhout, 31.
      237. – Gedenkzuil.

Koekkoek, (Herman H.) Londen N., Graying Road 14.
      238. – Pruisische infanterie in een Fransch dorp. Oorlog van 1870.


[22]


22

Koekkoek, (Jan H. B.) Hilversum.
      239. – Strand te Scheveningen.
      240. – Strand te Katwijk met een garnalenvisscher.

Koekkoek, (W.)' Amsterdam, Grensstraat, 26.
      241. – Grachtje te Amersfoort.

Koldewey, (Bernard M.) Dordrecht, Wijnstraat, 2.
      242. – *Novembermorgen te Dordrecht.
            (Eigendom van den heer W.)
      243. – Laag water.

Koning, (A. H.) ’s-Gravenhage, Gedempte Burgwal, 8.
      244. – Jonge stier in den stal.
      245. – Heideveld in Drenthe.

Konijnenburg, (W. van) ’s-Gravenhage, van Speyckstraat, 31.
      246. – Landschap in Limburg.
      247. – Een vrouwefiguur.

Kool, (S.) Amsterdam, Ceintuurbaan, 252.
      248. – Twee vriendinnen.
      249. – Een Geldersch vrouwtje.

Koot, (P. C.) ’s-Gravenhage, Veenkade, 33.
      250. – Schapen in het duin.
      251. – Zomermiddag.

Korteling, (B.) Deventer.
      252. – Turfhaven bij Deventer.

Koster, (A. L.) Rijswijk.
      253. – Gezicht op Maastricht.
      254. – Holle weg hij Geul in Limburg.

Krabbé, (H. M.) Amsterdam, Leidsche Gracht, 85.
      255. – Steenenklopper.
      256. – Aan de Vecht te Loenen. (Ets.).

Kramer, (M.) Schiedam.
      257. – Stadsgezicht.
      258. – Landschap. (Waterverfteekening.)


[23]


23

Krummer, (Mej. C. Elisabeth) Amsterdam, van Woutstraat, 57
      259. – Geraniums.
      260. – Pioenrozen. (Waterverfteekening.)

Kuypers, (C.) Nienwer-Amstel, Hoedemakersstraat, 16.
      261. – Najaar. Omstrekenvan den Amstelveenschen weg.
      262. – Na den regen. „ „ „ „ „

L.

Laan, (G. van der) ’s-Gravenhage, Hartogstraat, 5.
      263. – Ruw weder op de kust.

Laguna, (B.) Amsterdam, Franschelaan, 25.
      264. – Het besje.

Landelle, (Charles) Parijs, quai Voltaire, 21.
      265. – Zouina, Algiersche bedelaresse.

Lange, (A. T.) Loosduinen, Beeklaan.
      266. – Voorjaar.

Lapidoth, (M. C.) ’s-Gravenhage, De Riemerstraat, 180.
      267. – Boerenhofstede.

Lary, (Roeland) Dordrecht, Wijnstraat, 98.
      268. – Eindelijk tijding.

Last, (J. A.) ’s-Gravenhage, Veenkade, 4.
      269. – Vergelijkend onderzoek.

Liernur, (Alex. W. A.) Deventer.
      270. – Prentjes kijken.

Liesegang, (H.) Dusseldorp, Schützenstrasse, 61.
      271. – Avond in Holland.

Loder, (Generaal) ’s-Gravenhage, Korte Houtstraat, 33.
      272. – *De dochter van den Scheick. (Waterverfteekening, gedeeltelijk naar een schilderij van C. Hiesel gevolgd).


[24]


24

Looy, (Jac. van) Nieuwer-Amstel, Ververstraat, 11.
      273. – Het wonderkastje.

M.

Mak, (P. J.) Schiedam.
      274. – *In de duinen. (Eigendom van den heer J. M. van der Schalk te Schiedam.)
      275. – Oud-Rockanje’s duin.

Mali, (Christian) Munchen, Landwehrstrasse, 46.
      276. – Uit Tirol.
      277. – De oude Breuerweg in Tirol.

Mar, (David de la) Amsterdam, Singel, 506.
      278. – De tiend.
      279. – Wolkamster.

Maris, (Willem) Rijswijk.
      280. – Aan den plas.

Martens, (Willy) Parijs, Faubourg St. Honoré, 235.
      281. – Voor het uitgaan.
      282. – *Portret.

Martens, (W. J.) Berlijn, Buchenstrasse, 3 I.
      283. – *Portret van den Weleerw. heer J. K. te Rotterdam.

Masurel, (J. E.) Amsterdam, 1e Helmerstraat, 139.
      284. – Binnenhuis.

Mattos, (Henri Teixeira de Mattos) Amsterdam.
      285. – Twee koningen. (Pleistergroep).
      286. – Studiekop. (Pleister).

Mayné, (Jean) Brussel, Rue Mercelis, 21.
      287. – De oogst.
            (Eigendom van den Heer A. W. Sijthoff te Leiden.)


[25]


25

Melle, (H. van) Gent, Kuiperstraat, 6.
      288. – Na het bad.
      289. – De Amstel te Amsterdam bij zomeravond.
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.)

Menta, (Edouard) Nizza, Chalet Pandore.
      290. – Strijkster.

Mesdag-van Calcar, (Mevr. G.) Scheveningen.
      291. – Herfstbloemen.

Mesdag, (H. W.) ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort, 9.
      292. – Novemberavond aan het strand te Scheveningen.
      293. – Het aanbrengen der netten te Scheveningen.

Mesdag-van Houten, (Mevr. S.) ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort, 9.
      294. – Schaapskooi te Garderen.
      295. – In het bosch te Twickel.

Mesdag, (Taco) Scheveningen.
      296. – De watermolen te Ruurloo.

Mess, (Mej. Nellie) Scheveningen.
      297. – Werkman. (Borstbeeld in was).
      298. – Visschersvrouw. (Borstbeeld in was).

Meulen, (F. P. ter) ’s-Gravenhage.
      299. – Op het duin.

Miedema, (S.) Kralingen, Dijkstraat, 236.
      300. – *Portret. (Bas relief in brons).
      301. – *Portret. „ „ „

Moerman-Rayé, (A.) Brussel, Rue du Marais, 84.
      302. – Oud hoekje te Mechelen. (Waterverfteekening).

Molijn, (Mej. Marie). Rotterdam, Goudsche Rijweg, 207.
      303. – Seringen.
      304. – Stroobloemen.


[26]


26

Mondriaan, (Frits)
      305. – Landschap hij Voorburg.
      306. – Voorjaar.

Mondriaan Jr. (P. C.) Winterswijk, Zonnebrink A, 280.
      307. – Dubbele calvynappelen.
      308. – Boerendeel in den Gelderschen achterhoek. (Houtskoolteekening).

Montgomery, (R.) Antwerpen, Mozartstraat, 22.
      309. – Iersche zee.

Moor Wzn., (P. C. de) Rotterdam, Leuvehaven, 179.
      310. – De Doopgang.

Moser, (C.) Rotterdam.
      311. – Landschap.

Moulyn, (S.) Rotterdam, Beukelsdijk, Villa Rusthoef.
      312. – Studie.
      313. – Aan het slootje.

Mulder Pzn., (A.) Rotterdam, Havenstraat, 141.
      314. – Avond bij Schiebroek. (Krijtteekening).

Mulder, (L.) ’s-Gravenhage, Nassauplein, 33.
      315. – Zomeravond bij Abcoude.
      316. – Opkomende maan.

Müller Jr., (Wilh. G.) ’s-Gravenhage, Hooftskade, 5.
      317. – Najaarsmorgen.

Munthe, (L.) Dusseldorp.
      318. – Winteravondstemming.

Musin, (Auguste) Brussel, rue de la Limite, 114.
      319. – Lentemorgen op de Schelde.
      320. – Dooi in Vlaanderen.

N.

Nahuys, (Jonkvr. Ch.) Utrecht, Catharynensingel, 34.
      321. – Moeders onrust.


[27]


27

Nakken, (W. C.) ’s-Gravenhage, Huygensstraat, 22.
      322. – Ingang eener boerderij in Limburg.
      323. – Boerenerf.

Neuhuys, (Alb.) ’s-Gravenhage.
      324. – „O! z’n kop is of!”

Neuman, (Mej. C.) Amsterdam, Plantage, Middenlaan, 37.
      325. – Stilleven.
      326. – *Portret van den schilder I. H. Neuman.

Nibbrig, (F. Hart.) Amsterdam, Rozengracht, 66.
      327. – Bedelkind.

Nicolet, (G.) ’s-Gravenhage.
      328. – *Portret van Jonkvr. A. Groeninx van Zoelen.
      329. – *Portret van Jonker E. Michiels van Verduynen.

Nolthenius, (R. C. J. Tutein) Velp.
      330. – Normandisch landschap bij ondergaande zon.

Nuijs, (C. J. W.) Middelburg, Lange Noordstraat, L. 114.
      331. – De weg naar Gapinge.

O.

Odé, Jr. (A. W. M.) ’s-Gravenhage, Frederikstraat, 64.
      332. – Een Romeinsch redenaar. (Marmeren beeldje).
      333. – Borstbeeld in pleister.

Offermans, (Tony) ’s-Gravenhage, Alexandersplein, 27.
      334. – Naar huis.

Oldewelt, (Ferd. G. W.) Amsterdam, Overtoom, 204.
      335. – Op den Dam te Amsterdam.
      336. – Pioenrozen.

Oosterzee, (H. A. van) ’s-Gravenhage, Barendsstraat, 27.
      337. – Voorjaar.


[28]


28

Oppenoorth, (Willem) ’s-Gravenhage, Oranjeplein, 67.
      338. – Heide bij Wolfhezen.
      339. – Ingang van het stadje Goes.

Oyens, (David) Brussel, rue de la Charité, 31.
      340. – De naaister.
      341. – Interieur.

Oyens, (P.) Brussel, rue de la Charité, 31.
      342. – Buiten.

P.

Peters, (Mej, P.) Stuttgart.
      343. – Goede vrienden.

Plasky, (C.) Brussel, rue du Commerce, 40.
      344. – Boomgaard na den winter.

Poggenbeek, (Geo) Amsterdam.
      345. – Sloot.

Pollak, (Joh.) Muuchen, Schwanthalerstrasse, 25.
      346. – Een oud-Duitsch meisje. (marmeren borstbeeldje).

Portielje, (Gerard) Antwerpen, Harmoniestraat, 80.
      347. – Een ongeval.
      348. – Le quart d’heure de Rabelais.

Possart, (Felix) Berlijn.
      349. – Palmtuin in Spanje.

Prins, (Benjamin) Amsterdam, Sarphatistraat, 90.
      350. – Appels.
      351. – Herinneringen.

Probst, (J.) Weenen, Börsengasse, 6.
      352. – De belofte voor den haard.

Putzeys, (Eduard) – Luik, rue St. Paul, 6.
      353. – Gevallen bladeren.
      354. – Chrysanthemums.


[29]


29

R.

Raar, (R.) Leiden, Oude Vest, 87a.
      355. – Het Elizabethshofje te Leiden.

Rabe, (Otto) Munchen, Landwehrstrasse, 59.
      356. – Oost-Pruisisch landschap.

Ranitz, (S. M. S. de) ’s-Gravenhage, Riouwstraat, 8.
      357. – Winterlandschap bij avond.

Ransy-Putzeys, (Mevr. F.) Luik, rue du Pare, 57.
      358. – Op de heide. (Ardennen).

Rappard, (A. G. A. van) Santpoort.
      359. – *Portret.
            (Eigendom van den heer S. van Adelberg te Utrecht.)

Repelius, (Mej. Betsy) Amsterdam, Vondelstraat, 12.
      360. – Zijn bezit.

Reyntjens, (H. E.) Amsterdam, Nieuwedijk, 154.
      361. – Vier moedertjes.

Rhijnnen, (Jan van) ’s-Gravenhage, Boerhavestraat, 1.
      362. – In de duinen.

Rip, (W. C.) Rotterdam, Rosestraat, 19.
      363. – Maanlicht.
      364. – Lentemorgen.

Rivière, (A. de la) Rotterdam, Houttuin, 13.
      365. – De jongste bediende.

Roelofs, (W.) ’s-Gravenhage, Rijnstraat, 20.
      366. – De Waterlelies.

Robertson, (Mej. Suze) ’s-Gravenhage, Helmersstraat, 120.
      367. – Het Steegje.

Roermeester, (G. J.) ’s-Gravenhage, Toussaintkade, 15.
      368. – Aan den plas.
      369. – Winter aan de vaart.


[30]


30

Roeterink, (Reinier E. J.) Alkmaar, Geest, A. 4.
      370. – Overijsselsche deel.

Ronner, (Mej. Alice) Brussel, Chaussée de Vleurgat, 51.
      371. – Chrysanthemums.
      372. – Uien.

Roosenboom (Mej. Margte.) Hilversum, Torenlaan, 16.
      373. – Rhododendrons.

Ruga, (Alexandre.) Milaan, Bast Porta Volta, 15.
      374. – De onschuld. (Marmeren beeldje).

Rust, (J. A.) Amsterdam, Singel, 536.
      375. – Gezicht op Dordrecht.

Ruijsch, (Mej. Aletta) ’s-Gravenhage.
      376. – Pruimen en druiven.
      377. – Sinaasappelen.

Ruwe, (Mej. Luise.) Hannover.
      378. – Azalea’s en Glycinea’s.
      379. – Hortensia’s en Datura’s.

S.

Schaap, (E. R. D.) Amsterdam, P. C. Hooftstraat, 82.
      380. – April.

Sadée, (Ph.) ’s-Gravenhage, de Riemerstraat, 31.
      381. – Kegelbaan in Limburg.
      382. – Helm planten.

Sande Lacoste, (C. E. van der) Dordrecht, Wolwevershaven, 73.
      383. – *Portret.
      384. – *Portret.

Schenk, (Mej. G. G.) ’s-Gravenhage, Zoutmanstraat, 69.
      385. – Bloemen. (Waterverfteekening).
      386. – „ „ „


[31]


31

Schenkel, (J. J.) Amsterdam, derde Wateringstraat, 9.
      387. – De kerk te Dalfsen.
      388. – In de nieuwe kerk te Amsterdam.

Schermer, (C. A. J ). Bouvignes bij Dinant.
      389. – Jaagpaard aan de Maas bij Dinant.
      390. – Oogst. – Omstreken van Dinant.

Schiedges, (P. P.). ’s-Gravenhage.
      391. – Afzanderij in de duinen.

Schipperus, (P. A.) Rotterdam, Goudschestraat, 16.
      392. – Landschap.
      393. – Herfst.

Scholtz Jaczn., (Henri A.) Amsterdam, Marnixstraat, 160.
      394. – *Vijf Afrika-reizigers. (bas-relief in pleister).
      395. – Toflati. ( „ „ „ )

Schouten, (Mej. Cornelia) Nijmegen.
      396. – Stilleven.

Schütz Wzn., (J.) Middelburg.
      397. – Twee mosselschuiten op het droge.
      398. – Na eene hagelbui. Maaneffect.

Schwartze, (Mej. Georgine), Amsterdam, Prinsengracht, 1091.
      399. – Ingeslapen. (Groep in pleister).
      400. – Jonge slavin. (Borstbeeld in pleister).

Schwartze, (Mej. Thérèse) Amsterdam, Prinsengracht, 1091.
      401. – Pensive.

Seggeren, (F. van) Amsterdam, Nieuwedijk, 42.
      402. – Landschap.

Selm, (J. C. van) Utrecht, Breedstraat.
      403. – Winterlandschap.

Sichel, (A.) Berlijn W., Leipzigerstrasse, 10.
      404. – Andaluzische.
      405. – Droomerij.


[32]


32

Smissaert, (F. A. E. L) Utrecht, Plompetorengracht, 667.
      406. – Aan den plas.

Smits, (J. G.) ’s-Gravenhage, Nieuwehaven, 139.
      407. – Aan de Lek te Wijk-bij-Duurstede.
      408. – December-achtermiddag.

Smith-Hald, Bergen in Noorwegen.
      409. – Winteravond in Noorwegen.
      410. – De kinderen van Pechun, bij Bergen.

Spoor, Jr. (C.) Rijswijk.
      411. – In slaap gevallen.

Springer, (C.) Hilversum.
      412. — Gezicht in het Academiestraatje te Harderwijk. (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden.)

Stang, (Prof. Rud.)Amsterdam.
      413. – Ets naar „De Nar” van Frans Hals in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Steel, (H. van) Rotterdam, Goudsche Singel, 69.
      414. – Koeien aan den plas.

Steffelaar, (J.) ’s-Gravenhage, Van Speyckstraat, 95.
      415. – In de Smederij.

Storm van ’s-Gravesande, (Jhr. Mr. C.) Brussel, rue du Trone, 188.
      416. – De lagunen hij Venetië. (Ets)
      417. – „ „ „ „ „

Stroebel, (J.) ’s-Gravenhage, Celebesstraat, 37.
      418. – Een Regentenkamer in de 17e eeuw.

Stortenbeker, (P.) ’s-Gravenhage.
      419. – Rustuur.

Stortenbeker, (Mevr. M) Beng-Kalis, Nederl. Oost-Indië.
      420. – Op den telegraafdraad.


[33]


33

Sühl, (J.) Delft, Oranjestraat, 13.
      421. – Paard met kar.

Suy, (W.) Amsterdam, Keizersgracht, 573.
      422. – Chrysanthemums. (Waterverfteekening)

Swijser, (Jan) ’s-Gravenhage, Slicherstraat, 8.
      423. – Het hengelaarszoodje.

T.

Taanman, (J.) Amsterdam, J. van Lennepkade, 5.
      424. – Portret van Z. M. den Koning (1880).
      425. – Een werkman. (Waterverfteekening).

Tempra, (Quirino) Milaan, Bast. Porta Volta, 15.
      426. – Oostersche vrouw. (Marmeren borstbeeld).

Thol, (H. O. van) ’s-Gravenhage, Van Brakelstraat, 71.
      427. – Nootdorp bij winter.

Tholen, (W. B.) ’s-Gravenhage, Kanaal 99.
      428. – Bij Scheveningen.

Thonus, (J.) ’s-Gravenhage, van Limburg Stirumstraat, 45.
      429. – *Portret van den heer G.

Thijsen, (W. I.) Rotterdam, Wijnhaven, 119.
      430. – In het atelier.

Tonnet, (Mej. Mathilde) Leiden, oude Singel, 228.
      431. – De Pauwbrug te Leiden bij avond. (Waterverfteekening)

Trentacoste, (D.) Parijs, Faubourg St. Honoré, 233.
      432. – Cecilia. (Marmeren borstbeeld).

Tulpinet, (C.) Brugge, Waalsche straat, 1.
      433. – Monnik in het gebed.


[34]


34

U.

Uytterschaut, (Victor) Brussel, rue de la Grosse Tour, 16.
      434. – Eene lijst met drie waterverftekeningen:
            Huisje te Lens.
            Hoekje van den tuin.
            In de duinen.
      435. Bosch te Groenendael. (Waterverfteekening).

V.

Valk, (M. W. van der) Amsterdam, N. Spiegelstraat, 31.
      436. – Stadsgezicht.

Valkenburg, (H.) Amsterdam, 1e Parkstraat, 432.
      437. – Breiend meisje.

Veder, (H) Rotterdam, Veerkade, 6.
      438. – Eene stoomboot, nabij de Hollandsche kust gestrand.

Veegens, (Mej. Anna) ’s-Gravenhage, Witte de Withstraat, 64.
      439. – Aäronskelk en Azalea.

Verhaert, (Piet) Antwerpen, Provincie-straat, 184.
      440. – De kaartspelers.
            (Eigendom van den heer A. W. Sijthoff te Leiden).

Verster, (Floris.) Leiden, Vreeswijk.
      441. – Schuiten.
      442. – Tulpen.

Vertin, (P. G.) ’s-Gravenhage.
      443. – De dijk te Enkhuizen bij winter.

Verveer, (Elchanon) ’s-Gravenhage.
      444. – Weerprofeten.
      445. – Angstig voorgevoel.

Verwoert, (Mej. E.) Amsterdam, Heerengracht, 34.
      446. – Avond aan Zee.


[35]


35

Verstraete, (Theod.) Antwerpen, rue de Vanneau, 34.
      447. – Geitenhoedster.
      448. – Opkomende maan.

Veth, (Bas) Dordrecht.
      449. – Riviergezicht.

Veth, (Jan) Bussum.
      450. – *Portret van Dr. J. E. de Vrij in zijne studeerkamer.
      451. – *Portret van Mevrouw B.

Veyrassat, (J. J.) Parijs, Boulevard Clichy, 7.
      452. – Het riviertje in het dorp.

Vlamings, (M.) Middelburg.
      453. – In den stal.

Vogel, (J. G.) Hilversum.
      454. – Heide.
      455. – Regendag.

Voort in de Betouw, (Mevr. van der) Arnhem.
      456. – Papavers.

Voort in de Betouw Jr., (H. J. van der) Arnhem.
      457. – Duitsche druiven.

Vos, (Mej. Maria). Oosterbeek.
      458. – Stilleven.

W.

Wageningen-Rens, (Mevr. H. E. van) Dordrecht, Nicolaas Maas-singel, 52.
      459. – Bloemstuk.
      460. – Bloemstuk.

Wandscheer, (Mej. Marie) Amsterdam, Singel, 413.
      461. – Vrouw uit de omstreken van Brunswijk.
      462. – Jonge dame (style empire.)


[36]


36

Waning, (A. van) Loosduinen, Loosd. Weg, 174b.
      463. – In de moestuinen te Loosduinen.

Weele, (H. J. van der) ’s-Gravenhage, Koningin-Emmakade, 5.
      464. – Terugkeer der kudde.
      465. – Ploegossen op de Veluwe.

Weiland, (Johannes) Kralingen, Dijkstraat, 69.
      466. – Een lezend man.
      467. – Een vond.

Weissenbruch, (J. H.) ’s-Gravenhage, Kazernestraat, 112.
      468. – Lentedag.

Weissenbruch, (Willem) ’s-Gravenhage, Kazernestraat, 112.
      469. – Stilleven.

Wenckebach, (L. W. R.) Amsterdam, Pijpenmarkt.
      470. – Boschreus.

Westerbeek, (C.) ’s-Gravenhage, Kanaal, 21.
      471. – Septembermorgen.

Wiemans, (J. den Engelse) ’s-Gravenhage, Malakkastraat, 47.
      472. – Winterbloemen.

Willemse, (Joseph) Mechelen, Square Leopold.
      473. – Ruth. (bronzen beeldje).
      474. – Zoo groot!! (bronzen groep).

Windt, (Th.) ’s-Gravenhage.
      475. – Zonsondergang.
      476. – Winter.

Wissel, (A. v. d.) Rotterdam, Stationsweg, 14.
      477. – Dorpsgezicht.

Witkamp Jr., (E. S.) Amsterdam, Noorderstraat, 78.
      478. – Verpoozing. (Waterverfteekening).

Wolbers, (H. G.) ’s-Gravenhage, Praktizijnshoek, 4.
      479. – Brabantsch erf.
      480. – Zomernamiddag aan de Broeksloot te Voorburg.


[37]


37

Z.

Zilcken, (Ph.) ’s-Gravenhage.
      481. – Oude brug.
      482. – Avond.

Zubli-v. d. Berch v. Heemstede, (Mevr. M.) ’s-Gravenhage, Houtweg.
      483. – Voorjaarsbloemen. (Waterverfteekening).
      484. – Vruchten.

Zwart, (W. de). ’s-Gravenhage, Beeklaan, 10.
      485. – Aan de plassen. Omstreken van Loosduinen.
      486. – Stilleven.