Theo van Doesburg/Berichten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Berichten
Auteur(s) De Stijl [Theo van Doesburg]
Datum 1928
Titel 'Berichten'
Tijdschrift De Stijl
Jg, nr, pg 8, 85-86, 127-128
Stijl vol 08 nr 85-86 p 127-128.jpg
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron De Stijl. 2. 1921_1932. Complete Reprint 1968, p. 604.
Auteursrecht Publiek domein

[127]

[...]

BERICHTEN

HET JUBILEUMNUMMER (bevattende ongeveer 7 gewone nummers en meer dan 70 reproducties) zal aan hen, die zich van af heden, (série XV nus, 85/86) als abonné opgeven GRATIS worden toegezonden. Tegen lagen prijs zullen voor dit nummer linnen banden worden verkrijgbaar gesteld. Voor niet-abonnées kost het nummer FL. 3,50 franco.
De abonnées die hun loopenden jaargang nog niet betaalden, worden vriendelijk verzocht dit bij aanbieding der kwitantie te doen.
Het abonnement loopt van 73/74 tot en met 84.

127


[128]

De administratie wijst er uitdrukkelijk op, dat zij, die noch door opzegging, noch door terugzending van het eerste nummer eener nieuwe serie (dus in dit geval num. 73/74) zich van de abonnéelijst lieten afvoeren, geacht worden, zooals dat gewoonte is, hun abonnement te verlengen. Zij zijn dus tot voldoening van het abonnementsgeld verplicht.
Een latere terugzending der nummers ontheft den abonnée niet van zijn verplichting, evenmin als weigeringen zonder bepaalden grond der kwitantie (als : niet accoord, wordt over geschreven, zal worden gestuurd, enz.) Zij die hun weigering toeschrijven aan een ongeregeld verschijnen, worden er beleefd aan herinnerd dat meermalen, uitdrukkelijk in De Stijl werd medegedeeld, dat ieder die zich abonneert recht heeft op 12 nummers, ook al loopt de verschijning daarvan over langer dan een jaar.
Dit « ongeregeld verschijnen » is voornamelijk gevolg van practische werkzaamheden, verandering van drukkerij door verplaatsing der redactie, van buitenlandsche en langdurige propagandareizen, enz. Andere avant-garde-tijdschriften zijn ons in ongeregeld verschijnen verre de baas ! Van het, qua inhoud hoogst interessante tijdschrift « La Revue Surréaliste » verschenen in den tijd van 3 jaren slechts 10 nummers. Van het met veel ophef gelanceerde tijdschrift « G » verschenen in den tijd van 6 jaren slechts drie nummers. En van hoevele verschenen maar één nummers. Wij bezitten zelfs een uitgebreide collectie van tijdschriften die heelemaal nooit verschenen.
Waarlijk slechts bladen zonder zin of strekking, zonder lijn of kleur, leuterbladen verschijnen geregeld. Wanneer de interesse voor ons orgaan daarvan moet afhangen zoo raden wij onze client ernstig aan zich op De Prins, of op Het Leven te abonneeeren.
Om onaangenaamheden en eventueele kosten te voorkomen, worden de abonnées, die nog niet aan hun verplichting voldeden, verzocht het geringe financieele offer te brengen dat De Stijl toekomt.

De Stijl

[...]

128