Theo van Doesburg/Brief aan Antony Kok/5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brief aan Antony Kok, 10 november 1915
Auteur Theo van Doesburg
Datering 10 november 1915
Instelling Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Verzameling Van Doesburgarchief
Bron Evert van Straaten (1983) Theo van Doesburg 1883-1931. Een documentaire op basis van materiaal uit de schenking Van Moorsel, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, ISBN 90-1204-216-X, p. 42.
Auteursrecht Publiek domein

Allerbeste vriend!
Met zekerheid is er nog niets omtrent het blad bepaald. Vrijdag j.l. hebben we ten huize van Wichmann vergaderd. Tot de oprichters behooren ook Mr. van Gelderen en Dr. Brinkgreve. Deze laatste heeft informaties gevraagd bij den uitgever Brusse te R.dam. Deze wil zich met de uitgave en alles belasten à : f3000,-.
Hij geeft dan ’n artistiek tijdschrift uit van 8 vel = 8 × 16 = 128 blz. octavo per maand. Er is lang gepraat over de vraag: tijdschrift of Courant. De een was voor ’n tijdschrift in den geest van de Nieuwe Gids, de ander was voor ’n Courant of halftijdschrift zooals “Der Sturm”. Ik ben uit practisch oogpunt tegen ’n tijdschrift. Niemand koopt ’t, niemand geeft f 0,75 voor één exemplaar. ’n Blad à f 0,15 of f 0,20 kan aan de kiosken enz. verkocht worden. Tot dit laatste is dan ook besloten mits de andere medewerkers er niets op tegen hebben? Daar ik ’n groote verantwoordelijkheid heb als exploiteur van ’n blad, vind ik het ook beter het maar in handen van Brusse te geven en jij? Wanneer wij het zelf exploiteeren en het ging niet zou het aan ons geweten worden. Verder is besproken de wijze van uitgave. Wichmann is voor losse bijlagen en niet zooals in der Sturm tusschen de kolommen de illustraties. Ik ben vóór beide; voor verzamelaars komt ’n afzonderlijke uitgave van de illustraties, getekend (gesigneerd wel te verstaan) door de kunstenaars. Dit zijn dan dezelfde illustraties uit het blad, welke op fijn papier afgedrukt worden. De wijze van uitgave moet halfmaandelijks zijn. Elke oprichter moet redacteur worden van een eigen rubriek opnemen wat hij goed vindt. Later wordt alles op papier gebracht en de oprichters en medewerkers ter ondertekening aangeboden.
Een conferentie met Brusse is op komst. Daarna meer nieuws. Hartelijk gegroet van je vr. Does