Theo van Doesburg/Brief aan Chris Beekman/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brief aan Chris Beekman,
21 augustus 1918

Auteur Theo van Doesburg
Genre(s)
Brontaal Nederlands
Datering 2006
Bron Lieske Tibbe, Een revolutie gaat aan gekijf ten onder. De Stijl en de 'Russische kwestie', najaar 1919, 2006.
Auteursrecht Publiek domein
Wij stellen ons voor in de maand October een expositie te houden over uitsluitend modern werk, in een der zalen van het gebouw der Maatschappij voor Bouwkunst, Marnixstraat, Amsterdam. Volgens een voorloopige berekening zullen de onkosten voor deze tentoonstelling ongeveer Fl.400.- bedragen (zaal-huur, drukwerk, contrôle, affiche enz.), welke door de deelnemers gezamenlijk gedragen moeten worden, ieder voor een gelijk gedeelte. Daarentegen worden na afloop de inkomsten aan entrée's en catalogus-verkoop gelijkelijk onder de deelnemers verdeeld. Percentage van eventueel verkochte werken wordt niet geheven.


De maand October is gekozen, daar dan de zaal nog niet disponibel is en er dan nog niet voor verwarming gezorgd hoeft te worden. Met het oog op het bespreken der zaal wordt U verzocht ten spoedigste aan ondergeteekende mede te deelen, of U al of niet aan deze tentoonstelling deelneemt en zoo ja, onder opgave van het vermoedelijk aantal in te zenden werken. Bijzonderheden kunnen dan daarna nader worden besproken.
Verzoek om deelname is gericht tot de Heeren: Alma, Beekman, van Doesburg, van 't Hoff, Huszar, Klaarhamer, van der Leck, Mondriaan, Oud, Vantongerloo, Wils en tot Mevrouw van Oosterzee (weefkunst naar ontwerpen van V.Huszar).

Theo van Doesburg