Theo van Doesburg/Brief aan Chris Beekman/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brief aan Chris Beekman,
12 mei 1918

Auteur Theo van Doesburg
Genre(s)
Brontaal Nederlands
Datering 2006
Bron Lieske Tibbe, Een revolutie gaat aan gekijf ten onder. De Stijl en de 'Russische kwestie', najaar 1919, 2006.
Auteursrecht Publiek domein
[p. 1]

Beste Chris !
Ik en van 't Hoff trouwens ook, hebben hetzelfde prettige gevoel als jij. Dergelijke dingen eischen geen bedenkingen aangezien ze het resultaat van alle bedenkingen zijn immers ! Het moet in die dingen van de "alles oder nichts"-menschen komen.
Zoo heb ik het ook altijd met De Stijl gevoeld [?].
Wanneer de "maar" en "als"-menschen de vooruitgang bemoeilijken is het beter ze niet meer mede te rekenen, daarin ze in plaats op -, aftellen. Ze verzwakken de energie ontwikkeling. Deze hangt niet van hoeveelheid [?] af. Daarom kunnen wij met ons drieën veel bereiken wat met Wils & Huszar erbij misschien niet mogelijk was.
Wat nu de buitenlanders betreft zal ik je eens [?] inlichten.
Van Severini, die, volgens zn eigen schrijven den geheelen groep van de moderne franschen vertegenwoordigd (de avant-garde) kreeg ik een warme instemmingsbetuiging met het manifest I. Hij zegt in dat schrijven ook dat het naar een anti-individueel, collectieve kunstrichting toe moet enz.
Van Vantongerloo, den beeldhouwer die te Brussel zit op 't oogenblik kunnen we geheel op aan. Hij gaat met ons mee. Ik polsde hem reeds meermalen.


[p. 2]

"Das Kunstblatt" dat in Duitschland de meest modernen vertegenwoordigd schreven mij, ook naar aanleiding van het manifest dat zij in gelijken geest met ons zullen opmarcheren. Het is ook door hen dat ons manifest naar Rusland zou doorgezonden worden. Ik had reeds alles beproefd om Lunartscharsky, de vertegenwoordiger van de beweging in Rusland te bereiken. Ik hoop dat dit nu door hun bemiddeling in orde komt. Van de Russen verwacht ik niet slechts instemming maar directe aansluiting.
Met Italië kwam van verschillende kanten instemming. Ook van de futuristen, doch ik twijfel of Marinetti met ons meegaat waar het het essentieele betreft. Van Valori Plastici ben ik zekerder.


[p. 3]

[in de kantlijn, verticaal: Ook W. Herzfeld gaat geheel met ons mee]

Archipenko staat er ook zeer zuiver tegenover, merkte ik wel.
We hebben dus achter ons en in de flank versterking kerel. Heb je nu [?] al antwoord van Kok ? Ik schreef hem een briefkaartje om te hooren of hij soms met vacantie was.
Je zoudt ook J.J.P. Oud architect kunnen schrijven. Absoluut betrouwbare kerel van het goeie soort. Adres: Schiedamscheweg 110A Rotterdam.
Hij zit echter aan een gemeente betrekking vast, dus staat niet zóó vrij.

Met H. Groet,
ook aan je vrouw
je vriend Does.