Theo van Doesburg/Brief aan Chris Beekman/5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brief aan Chris Beekman,
14 augustus 1919

Auteur Theo van Doesburg
Genre(s)
Brontaal Nederlands
Datering 2006
Bron Lieske Tibbe, Een revolutie gaat aan gekijf ten onder. De Stijl en de 'Russische kwestie', najaar 1919, 2006.
Auteursrecht Publiek domein

Beste Beekman
Met veel belangstelling je schrijven 7-8. gelezen.
Ja het ziet er weer beroerd uit voor Europa. Het eenigste en laatste wat ons overblijft is ons door een wijsgeerige houding aan te nemen los te maken van een maatschappij die in hare fundamenten vergaan is.
In Rusland zal nu ook wel weer gauw een imperialistisch stelsel op touw worden gezet en zoo blijft alles dan weer bij het oude. Stel je gerust - ik ben er al over heen het mij aan te trekken. Zal mij maar over niets meer verwonderen. Immers: hoe slecht verdragen de bewust-willenden elkaâr nog. Daar ligt voor me een onsmakelijk epistel van onzen kameraad van 't Hoff een imperialistisch-straf schrijven naar aanleiding van een dood onschuldig kaartje van mij waarin ik hem vriendelijk verzocht de portefeuille niet zoo lang te houden daar de boel zich dan zoo opstapelt en oudbakken wordt - ik had n.l. nog bij Huszàr en Wils geinformeerd wanneer zij de portefeuille hadden afgezonden. Huszàr schreef 10 en Wils 16 Juli. In dien tijd kwam jouw brief, dat je de portefeuille pas ontvangen had (± 2 Augustus) mijn vermoedens dat ze bij Hoff zoo lang bleef liggen had dus wel eenigen grond. Nu vt Hoff schrijft dat hij ze de 16e 25e wegzond zal Wils wel de schuldige zijn.
Maar hoe kun jij ze dan eerst de 30e ontvangen hebben ? Enfin het heele geval is de moeite niet waard en als ik geweten had dat het v't Hoff tot een dergelijk schrijven aan mij kon verlokken, had ik alles maar blauw blauw gelaten. Van 't Hoff schrijft in de "probeer een volgende keer - niet stijl" aan mij. Het heeft niets om 't lijf, niets maar het geeft wel een kijk in het vertrouwen dat we in elkaâr stellen ! Ik vraag me dan [?] dikwijls af: waartoe maak ik me zoo moeilijk; waarom haal ik me de vijandschap van allen op den hals, waarom zit ik G.V.D. tot 4 u. in den nacht drukproeven te corrigeeren en brieven te beantwoorden, waartoe steek ik me in den zorg wat De Stijl betreft, wanneer slechts een zinloos aanblaffen van mijn beste vrienden daarvoor den dank is. Ook schreef ik vt Hoff nog dat hij het meer dan kinderachtig vond dat ik (voor de goede orde) aan jou verzocht had de portefeuille in haar geheel door te zenden en er geen nummers uit achter te houden. Je [?] vroeg [?] geen num: op doch als je weet dat de meeste bladen toch in de vuilnisbak te recht komen, zul je begrijpen hoe weinig nog deze rommel schelen kan. Het was alleen maar om in een daarop volgende portefeuille geen oude bladen te hebben. Ook al weer iets, dat de moeite niet waard is ! Mijn ervaring met (W [?]/vH [?]) doet mij geen heil zien in het aanwakkeren van zijn interesse voor onze bedoelingen. 't Lijkt me toch een slappeling, die niet in staat is voor zijn eigen zaak propaganda te maken. Wat geeft dat geleuter in de Tribune ? Holland is de aangewezen plek om een groote internationale propaganda te maken door middel van een algemeen-socialistisch dagblad b.v. "Waarheid" of "Het Doel" tot titel hebbende. Mevr. Roland Holst lijkt me een sterke figuur en meer persoonljkheid niet ? Enfin dat blijft onder ons.
Van Mondriaan kreeg ik een nogal pessimistisch schrijven, dat het in Parijs ook niet veel was. Vele zijn weer tot het individueele gepruts teruggekeerd. De paar lui die wat beteekenen verschuilen zich of brengen hun tijd in een gehucht door ge[onleesbaar] spinazie.
Enfin, ondanks alles heb ik mijn idealisme, evenmin als jij, kerel, verloren.
Integendeel met mijn herstelde gezondheid voel ik mij meer dan ooit berekend op ons doel af te gaan & ondanks alles en alles zal ik mij tegenover een hersen- en geestelooze meerderheidals enkeling dood te vechten weten. Ik zal, hoop ik de kracht behouden, desnoods alleen voor wat mij de waarheid lijkt te gronde te gaan.
Van Rietveld zag ik heerlijk mooi werk. Ook in conceptie absoluut.
Laatste brief van van 't Hoff is ook uitstekend. Er is weer heel veel gebeurd. Ook heb ik nu het verband met de meest radicale engelschen gevonden.
Zeg Wils [?] dat ons streven internationale belangstelling heeft. Wat Engeland betreft zul je spoedig meer vernemen [onleesbaar]

[verticaal in de marge:] goede moed en de groote heerlijke zaak voor oogen,

je kameraad, Does