Tilburgsche Courant/Jaargang 22/Nummer 1936/Kerkelijke berichten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerkelijke berichten
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 6 mei 1886
Titel Kerkelijke berichten
Krant Tilburgsche Courant
Jg, nr 22, 1936
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Adrianus Godschalk vermeld als A. Godschalk, Joannes Paredis als Paredis
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKELIJKE BERICHTEN.

      Z. D. H. Mgr. A. Godschalk, bisschop van ’s Bosch, heeft benoemd tot kapelaan te St. Oedenrode den Eerw. Heer J. A. van den Boer; tot kapelaan te Balgoij en Keent den Eerw. Heer F. A. B. van Baars en tot Assistent te Woensel den Eerw. Heer W. A. J. van Iersel.


      De Eerw. heer H. van der Ven, geb. te ’s Bosch, vroeger kapelaan te St. Oedenrode, zal zich als missionnaris naar Amerika begeven.


      Van den 12 Mei tot den 13 Juni zal te St. Odiliënberg eene buitengewone plechtigheid gevierd worden, nl. het tweede eeuwfeest van de terugvoering der reliquieën van de hh. Wiro, Plechelmus en Otgerus naar St. Odiliënberg. Deze drie heiligen verkondigden het Evangelie in de voormalige landen van Gelder, Gulik en Kleef, en zijn derhalve de apostelen van het grootste gedeelte van het Bisdom Roermond. Op den St. Petrusberg, thans St. Odiliënberg geheeten , brachten zij hunne laatste levensjaren door en gingen er tot de rust der zaligen over; hun graf werd door vele wonderen verheerlijkt. In 1361 werden hunne reliquieën naar Roermond gebracht, doch den 12 Mei 1686 werd wederom een gedeelte er van teruggevoerd. Dit heuglijk feit wordt thans herdacht en zal, volgens het verlangen van Z. D. H. Mgr. Paredis, door bedevaarten uit verschillende parochiën worden gevierd.
      Ten einde de geloovigen tot het deelnemen aan deze plechtigheid aan te moedigen, heeft Z. H. de Paus den 18 April ll. een vollen aflaat, toevoegelijk aan de zielen in het vagevuur, verleend aan allen, die gebiecht en gecommuniceerd hebbende, de kerk van St. Odiliënberg bezoeken, en daar voor de voortplanting des geloofs en volgens de intentie van Z. H. den Paus bidden. Verscheidene bedevaarten zijn reeds aangekondigd, nog meerdere zullen volgen.
      Wat aan dit eeuwfeest eene bijzondere waarde bijzet, is, dat thans wederom het H. Misoffer kan worden opgedragen op het graf der heiligen zelven, waarop het altaar, dat er zich vroeger boven verhief, wederom hersteld is.


      De pauselijke internuntius, Mgr. Spolverini, is Maandagavond na eenigen tijd in het buitenland vertoefd te hebben, in de residentie teruggekeerd.