Toescheidingsovereenkomst (protocol)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toescheidingsovereenkomst

Auteur Regering van Nederland & Regering van Suriname
Genre(s) Verdrag
Brontaal Nederlands
Datering 14 november 1994
Vertaler onnodig
Bron Trb., 1994, 280
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Toescheidingsovereenkomst op Wikipedia

Protocol tot wijziging van de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk de Nederlanden en de Republiek Suriname

Paramaribo, 14 november 1994

Trb., 1994, 280

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Suriname,

Overwegende dat het wenselijk is de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk de Nederlanden en de Republiek Suriname (hierna te noemen de Toescheidingsovereenkomst) te wijzigen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

1. In artikel 5, tweede lid, van de Toescheidingsovereenkomst vervalt de zin: 'Zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben'.

2. Het bepaalde in artikel 1, eerste lid, van dit Protocol werkt terug tot 1 januari 1986.

Artikel 2

In artikel 6, vierde lid, eerste zin, van de Toescheidingsovereenkomst vervallen de woorden: 'mits deze nationaliteit is de nationaliteit van het land waar zij dan woonplaats hebben". De komma voorafgaande aan deze woorden wordt vervangen door een punt.

Artikel 3

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat de in hun onderscheiden landen constitutioneel vereiste formaliteiten zijn vervuld.