Troonrede van koning Filip van België bij zijn eedaflegging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Troonrede van koning Filip van België bij zijn eedaflegging

Auteur Filip van België
Genre(s) Troonrede
Brontaal Nederlands, Frans en Duits
Datering 21 juli 2013
Bron Verslag van de vergadering van de Verenigde Kamers op 21 juli 2013, p. 20-23., TOESPRAAK VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING - EEDAFLEGGING, DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI - PRESTATION DE SERMENT
Auteursrecht Publiek domein

Onmiddellijk na zijn eedaflegging bracht koning Filip volgde troonrede, afwisselend in het Nederlands, het Frans en het Duits.

TOESPRAAK VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING - EEDAFLEGGING

DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI - PRESTATION DE SERMENT

Majesteiten, Majesté, Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren, Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust. Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Je succède aujourd’hui à six autres Rois, dont mon père le Roi Albert. Sire, pendant vingt ans, vous avez entretenu cette confiance en vous montrant, d’une part, proche de tous, chaleureux et profondément humain et, d’autre part, attentif et engagé dans l’exercice de votre responsabilité de Chef de l’État. La Reine Paola vous a secondé dans votre tâche tout en se consacrant plus spécialement à des domaines essentiels tels que l’enseignement et la culture.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir compter sur le soutien permanent de mon épouse la Reine Mathilde. Chère Mathilde, depuis de nombreuses années, tu t’es investie de tout ton cœur dans de nombreuses activités.

Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Mesdames et Messieurs,

J’entame mon règne avec la volonté de me mettre au service de tous les Belges. Je travaillerai pour cela en parfaite entente avec le gouvernement et dans le respect de la Constitution. Au cours des années écoulées, j’ai pu tisser des liens de plus en plus forts avec de très nombreux concitoyens. Je compte intensifier ce dialogue.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken. Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten. Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen. De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Nous savons qu’ensemble, nous pouvons mettre en valeur les talents de chacun. En cela réside notre génie commun tel qu’il s’est développé tout au long de notre histoire. C’est un état d’esprit qui a façonné notre caractère et nos valeurs. Faire face ensemble aux problèmes les plus complexes, concilier les diverses aspirations, les intégrer sans qu’elles perdent leur originalité et leur force, voilà ce qui a aussi forgé notre inventivité et notre sens de la mesure.

Mesdames et Messieurs,

Ces valeurs qui nous animent ont guidé des générations d’hommes et de femmes avant nous. Par leur engagement dans la société et dans la politique, ils ont assuré à notre pays un niveau élevé de prospérité et de solidarité. Ils ont offert à la fois un cadre solide pour entreprendre et une sécurité sociale efficace.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden. Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen. Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan. Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten, wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap. Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Mesdames et Messieurs, c’est dans cet esprit que j’agirai durant mon règne. Je soutiendrai, en Belgique et à l’étranger, toutes ces qualités qui sont les nôtres.

Donnons tous ensemble à notre pays un nouvel élan d’enthousiasme.

Es lebe Belgien! Leve België! Vive la Belgique!