Van den vijf vrouden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Van den vijf vrouden

Auteur Jacob van Maerlant
Genre(s) Gedicht
Brontaal Middelnederlands
Datering 13e eeuw
Bron Project Laurens Jz Coster
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Van den vijf vrouden op Wikipedia

Van den vijf vrouden


Maria, vrouwe uutvercoren,

Ghi ontfinghet in u oren

Van den Heilighen Gheest u kint;

Gabriël brochte u te voren,

Doe hi u twort sprac in doren,

Dies ghi vro waert, scone smale;

Om die vroude diemen vint

Die u daer bequam so wale,

Ontfaet mi ten lesten male,

Eer dat mi die viant bint.


Dochter, moeder ende maghet,

Jeghen dat nature draghet

Brochti uwen vader voort.

Salighe oghen, dat ghi saghet,

Salich, daer ghi binnen laghet,

Jhesus, des hoghes Vaders woort!

Dor die bliscap, die ghi inne,

Edele maghet, hadt van sinne

Omme die salighe gheboort,

Helpt mi dat ic mijn leit verwinne,

Ende ic u ter noot bekinne,

Vrouwe, daer therte scoort.


Vro so waerdi ooc, Marië,

Doe Jhesus, u sone vrië,

Vander doot te live opstont.

Recht eest dat elc kerstijn lië,

Ende u love ende benedië

Omme dit elc ghelovich mont.

Maghet vol van alre doghet,

Ghi die aldus waert verhoghet,

Als u selven wel es cont,

Helpt mi, uutvercoorne joghet,

Ter noot, want ghijt wel doen moghet,

Jeghen den fellen helschen hont.


Selve saegdi ane, Vrouwe,

Dat u kint na sinen rouwe

Ter rechter hant sijns Vader clam,

Daer hi taelman es ghetrouwe

Ende bidt den Vader, dat hi scouwe

Die wonden, die hi dor ons nam.

Om dexe opvaert, die u brochte

Bliscap groot in u ghedochte,

Want u also wel bequam,

Sijt ghenadich ende sochte

Mi, die also diere cochte

Jhesus, u kint, dat soete lam.


Ghi waert vro ter vijfter werven

Doe ghi ons allen te bederven

Gheheel bi Gode waert gheset.

U verscheden was gheen sterven,

Maer wissel toter hogher erven:

Van u nes op derde let.

Omme dese opvaert sonderlanghe,

Daer u omme loven met sanghe

Alle dingle onbesmet,

Helpt mi, Vrouwe, dat ic ontganghe

Inden lesten hartvanghe

Vor des onreins viants net.


Spieghel boven alle wive,

Ontfaet deze love vive

Van uwen vijf vrouden groot;

Laet u lief sijn datment scrive

Ende dat behouden blive,

Niet omme dat ghijs hebt noot,

Maer om dattetmi, keitive,

Sta te staden tenden den live

Voor des viants wederstoot,

Ende mine harde herte stive

Daermede also dordrive,

Dat si suver vor di doot!


Amen.