Venloosche Courant/Jaargang 38/Nummer 56/Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 mei 1906
Titel Binnenland. Roermond
Krant Venloosche Courant
Jg, nr 38, 56
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Roermond. Bij zijn terugkeer uit de Kathedrale Kerk werd jl. Dinsdag Z. D. H. mgr. de Bisschop Drehmanns weder begeleid door de hooge geestelijkheid. Daar aangekomen was het de Hoogeerw. Vicaris-Generaal van ons Bisdom, Mgr. G. van Meijel, die in tegenwoordigheid van de Hoogeerw. heeren Kanunniken, Dekens, Professoren van het Groot Seminarie, Directeurs der verschillende colleges en klasgenooten van Z. D. H., het portret namens de geestelijkheid van het Bisdom aanbood. In zijne rede van gelukwensching herdacht Mgr. van Meijel wat Z. D. Hoogw. voor het Bisdom geweest is en met welke onvermoeibare liefde hij zorgt voor de vele inrichtingen van katholiek onderwijs, voor de talrijke kloosters in het Bisdom gevestigd en voor alles, wat de katholiek sociale actie kan bevorderen.
      De HoogEerw. Vicaris sprak daarop den wensch uit, dat het Z. D. H. moge gegeven zijn, het gouden feest zijner H. Priesterwijding te vieren, en bood dan als blijvende gedachtenis aan dit schoone feest het portret van den hoogen Jubilaris aan.
      Dit portret, dat bestemd is om de galerij van portretten van Roermonds bisschoppen vanaf de oprichting van het oude diocees Roermond tot heden aan te vullen, is geschilderd door den heer Heinrich Windhausen, aan wien ook de eer te beurt was gevallen de beide voorgangers van Mgr. op het doek te vereeuwigen. Mgr. is staande voorgesteld, den Romeinschen mantel om de schouders, de hand houdend op het opengeslagen Boek der psalmen.

      Bij Koninklijk besluit is benoemd tot plaatsvervangend griffier bij den raad van beroep (ongevallen-verzekering) te Roermond, de heer mr. Coenegracht, advocaat en procureur aldaar.

      De Minister van financiën brengt ter algemeene kennis dat,
      als kantoren waar Nederlandsche pasmunt, mits voor niet minder dan vijftig gulden voor de zilveren en tien gulden voor de bronzen, kan worden ingewisseld tegen rijksdaalders, guldens en halve guldens, zijn aangewezen:
      in de provincie Limburg: Baarlo, Beek, Echt, Eysden (station), Gulpen, Heerlen, Kerkrade, Meersen, Simpelveld, Sittard, Vaals, Valkenburg, Venlo, Venlo (station), Weert, Wijck (station) en de kantoren der registratie en domeinen Gennep en Horst.
      Dit geldt slechts voor zoover de vereischte standpenningen aldaar voorhanden zullen zijn.

      Den 16en Mei zullen zich voor het kantongerecht te Roermond moeten verantwoorden een drietal landbouwers uit Thorn, die bekeurd werden voor het omspitten van land op Paaschmaandag. Voor Limburg, waar deze dag geen kerkelijk verplichte feestdag is, voorzeker een zonderlinge bekeuring.

(N. K.)