Verdrag van Lissabon/Deel III/26

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Protocol (nr. 25) betreffende de uitoefening van de gedeelde bevoegdheden DEEL III - PROTOCOLLEN door Europese Unie

Protocol (nr. 26) betreffende de diensten van algemeen belang

Protocol (nr. 27) betreffende de interne markt en de mededinging


PROTOCOL (Nr. 26) BETREFFENDE DE DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG[bewerken]

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

WENSEND het belang van diensten van algemeen belang te benadrukken;

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT over de volgende interpretatieve bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht:

Artikel 1
De gedeelde waarden van de Unie met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie omvatten met name:

  • de essentiële rol en de ruime discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten om diensten van algemeen economisch belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren op een manier die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers;
  • de diversiteit tussen verschillende diensten van algemeen economisch belang en de verschillen in de behoeften en voorkeuren van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit verschillende geogra­fische, sociale of culturele omstandigheden;
  • een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling en de bevordering van de algemene toegang en van de rechten van de gebruiker.

Artikel 2
De bepalingen van de Verdragen doen op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten, te doen verrichten en te organi­seren.