Verdrag van Lissabon

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verdrag van Lissabon

Auteur Europese Unie
Genre(s) Verdrag
Brontaal Nederlands
Datering 2008
Vertaler Europese Unie
Bron Publicatieblad van de Europese Unie
Auteursrecht Publiek Domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Verdrag van Lissabon op Wikipedia
Publicatieblad

van de Europese Unie

Uitgave
in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen
51e jaargang
9 mei 2008Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
BERICHT AAN DE LEZER
Deze publicatie bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 te Lissabon is ondertekend. Zij bevat eveneens de verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.
Het Verdrag van Lissabon wordt bij het verschijnen van deze publicatie nog geratificeerd door de lidstaten, overeenkomstig hun respectieve grondwettelijke regels. Ingevolge artikel 6 treedt het Verdrag in werking op 1 januari 2009, indien alle instrumenten van ratificatie voor die datum zijn nedergelegd of, indien dit niet het geval is, op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van het laatste instrument van ratificatie. Deze publicatie heeft een voorlopig karakter. Tot aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kunnen nog rectificaties worden gemaakt op bepaalde taalversies van de tekst, met het oog op de correctie van eventuele vergissingen in het Verdrag van Lissabon of de bestaande verdragen.
Deze tekst moet worden beschouwd als een naslagwerk, waarvoor de instellingen van de Europese Unie geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden.Noot

Het Verdrag van Lissabon is verdeeld in vijf delen, die op Wikisource zijn genummerd van I tot en met V. In de originele tekst komt deze nummering niet voor. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten en ter onderscheiding van de vijf onderdelen van het Verdrag.