Verdrag van Lissabon/Deel III/35

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Protocol (nr. 34) betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland DEEL III - PROTOCOLLEN door Europese Unie

Protocol (nr. 35) betreffende artikel 40.3.3 van de grondwet van Ierland

Protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen


PROTOCOL (Nr. 35) BETREFFENDE ARTIKEL 40.3.3 VAN DE GRONDWET VAN IERLAND[bewerken]

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht:

Geen enkele bepaling van de Verdragen, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of van de Verdragen en akten tot wijziging of aanvulling van deze Verdragen doet afbreuk aan de toepassing in Ierland van artikel 40.3.3 van de grondwet van Ierland.