Verdrag van Lissabon/Deel III/33

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Protocol (nr. 32) betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken DEEL III - PROTOCOLLEN door Europese Unie

Protocol (nr. 33) ad artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Protocol (nr. 34) betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland


PROTOCOL (Nr. 33) AD ARTIKEL 157 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE[bewerken]

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht:

Voor de toepassing van artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden uitkeringen uit hoofde van een ondernemings- of sectorale regeling inzake sociale zekerheid niet als beloning beschouwd indien en voor zover zij kunnen worden toegerekend aan tijdvakken van arbeid vóór 17 mei 1990, behalve in het geval van werknemers of hun rechtverkrijgenden die vóór die datum een rechtsvordering of een naar geldend nationaal recht daarmee gelijk te stellen vordering hebben ingesteld.