Verklaring door Verenigde Naties

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verklaring door Verenigde Naties

Auteur Ondertekende partijen
Genre(s) Verdrag
Brontaal Engels
Datering 1 januari 1942
Vertaler Patio
Bron University of San Diego
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Verklaring door Verenigde Naties op Wikipedia

Declaration by United Nations (origineel)[bewerken]

(> Nederlands)

(Subscribing to the Principles of the Atlantic Charter, January 1, 1942)

...A Joint Declaration by the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics, China, Australia, Belgium, Canada, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, El Salvador, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Poland, South Africa, Yugoslavia.

The Governments signatory hereto,

Having subscribed to a common program of purposes and principles embodied in the Joint Declaration of the President of United States of America and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dated August 14, 1941, known as the Atlantic Charter.

Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands, and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world,

DECLARE:

(1) Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war.

(2) Each Government pledges itself to cooperate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.

The foregoing declaration may be adhered to by other nations which are, or which may be, rendering material assistance and contributions in the struggle for victory over Hitlerism.

DONE at Washington

January First, 1942

[The signatories to the Declaration by United Nations are as listed above.]

The adherents to the Declaration by the United Nations, together with the date of communication of adherence, are as follows:

Mexico ......... June 5, 1942 Ecuador ........ Feb. 7, 1945
Philippines .... June 10, 1942 Peru ........... Feb. 11, 1945
Ethiopia ....... July 28, 1942 Chile .......... Feb. 12, 1945
Iraq ........... Jan. 16, 1943 Paraguay ....... Feb. 12, 1945
Brazil ......... Feb. 8, 1943 Venezuela ...... Feb. 16, 1945
Bolivia ........ Apr. 27, 1943 Uruguay ........ Feb. 23, 1945
Iran ........... Sept. 10, 1943 Turkey ......... Feb. 24, 1945
Colombia ....... Dec. 22, 1943 Egypt .......... Feb. 27, 1945
Liberia ........ Feb. 26, 1944 Saudi Arabia ... Mar. 1, 1945
France ......... Dec. 26, 1944

Verklaring door Verenigde Naties (vertaling)[bewerken]

(> Engels)

(Onderschrijven de Principes van het Atlantisch Verdrag, 1 januari 1942)

...Een gezamenlijke verklaring door de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland, de Unie van Socialistische Sovjet Republieken, China, Australië, België, Canada, Costa Rica, Cuba, Tsjechoslowakije, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Griekenland, Guatemala, Haïti, Honduras, India, Luxemburg, Nederland, Nieuw Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Panama, Polen, Zuid-Afrika, Joegoslavië.

De Regeringen verklaren hierbij,

Te hebben onderschreven een gemeenschappelijk programma van doelen en principes opgesteld in de Gezamenlijke Verklaring van de President van de Verenigde Staten van Amerika en de premier van het Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland gedateerd 14 augustus 1941, bekend als het Atlantisch Verdrag.

Ervan overtuigd dat volledige overwinning op vijanden essentieel is om leven, vrijheid, onafhankelijkheid en godsdienstvrijheid te verdedigen en rechten van de mens en gerechtigheid in eigen en andere landen te waarborgen en dat ze nu gereed zijn voor een gemeenschappelijke strijd tegen wilde en vermetele machten die de wereld willen onderwerpen,

VERKLAREN:

(1) Elke Regering verbindt zich alle middelen, militair of economisch, in te zetten tegen leden van het Tripartite Pact en zijn bondgenoten waarmee zo'n regering in staat van oorlog bevindt.

(2) Elke Regering verbindt zich samen te werken met Regeringen die dit onderschrijven en geen eenzijdige wapenstilstand of vrede met de vijanden te sluiten.

De hiervoor vermelde verklaring mag overgenomen worden door andere staten die nu of in de toekomst materiële hulp en bijdrage leveren in de strijd voor het overwinnen van de aanhangers van Hitler.

GEDAAN te Washington

1 januari 1942

[De ondertekenaars van de Verklaring van de Verenigde Naties als boven vermeld.]

De landen met de datum van ondertekening die zich aan de Verklaring van de Verenigde Naties conformeren volgen:

Mexico ......... 5 jun 1942 Ecuador ........ 7 feb 1945
Philippijnen ... 10 jun 1942 Peru ........... 11 feb 1945
Ethiopië ....... 28 jul 1942 Chili .......... 12 feb 1945
Iraq ........... 16 jan 1943 Paraguay ....... 12 feb 1945
Brazilië ....... 8 feb 1943 Venezuela ...... 16 feb 1945
Bolivia ........ 27 apr 1943 Uruguay ........ 23 feb 1945
Iran ........... 10 sep 1943 Turkije ........ 24 feb 1945
Colombia ....... 22 dec 1943 Egypte ......... 27 feb 1945
Liberia ........ 26 feb 1944 Saoedi-Arabië .. 1 mrt 1945
Frankrijk ...... 26 dec 1944