Vogelkiekjes/Register

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
L. Vogelkiekjes (1910) door Jacob Daalder

Register


[ Reg. ]

REGISTER

VAN WETENSCHAPPELIJKE EN NEDERLANDSCHE
NAMEN, OOK VOLKSNAMEN.pag.
 
Aalscholver 126
Accentor modularis 110
Acrocephalus aquatica 132
  arundinaceus 131
  palustris 131
  schoenobaenus 132
  strepera 131
Aëdon luscinia 54 en 110
Akkerleeuwerik 21
Akkermannetjes 89
Alauda arvensis 21
Alca impennis 18
  torda 17
Alcedo ispida 57
Alievogel 37
Alk 17
Anas boschas 69
  querquedula 69
Anser albifrons 148
  anser 147
  fabalis 148
Anthus pratensis 152
  spinoletta littoralis 154
Anthus trivialis 154
Appellijster 116
Appelvink 156
Arend 53
Astur nisus 142
 
Baillet 88
Bandijsvogel 59
Bastaardnachtegaal 110
Beenbreker 54
Beflijster 119
Bergeenden 68
Bergleeuwerik 11
Bergmusch 165
Berkenbastje 40
Beul 69
Blauwe hanenschrobber 69
  klauwier 81
  kuikendief 69
  valk 69
  wiekel 88
Blauwspecht 98
Boerenzwaluw 46
Bokje 75
Bombycilla garrulus 56
Bonte kraaien 7
Boomklever 98
Boomkruiper 97
Boomleeuwerik 23
Boomleuperken 97
Boompieper 154
Boomvalk 88
Boschduif 62
Boschrietzanger 130
Boschruiter 159
Boterbuik 33
Bouwmannetje 90
Bouwmeestertje 90
Brandganzen 149
Branta bernicla 5 en 149
  leucopsis 149
  ruficollis 149
Bruine Dorendraaier 79
  Jagers 28
  Kuikendief 69
  Zeeëend 105
 
Caprimulgus europaeus 27
Cerchneis tinnunculus 102
Certhia brachydactyla 97
Ceryle alcyon 59
Charadrius alexandrinus 27
  apricarius 20
  plurialis 20
Chelidon urbica 47
Chloris chloris 158
Circus aeruginosus 71
  cyaneus 71
  macraurus 71
  pygargus 71
Citroentje 40
Coccothraustus coccothraustus 156
Collocalia nidifica 49
Coloeus monedula spermologus 84
Columba oenas 64
  palumbus 64
Colymbus arcticus 134
  glacialis 135
  septentrionalis 133
Corvus corax 82
  corone 84
  frugilegus 45
Cotile ryparia 48
Coturnix coturnix 108
Crex crex 137
Cuculus canoris 96
Cygnus bewicki 10
  cygnus 10
  musicus 10
  olor 11
 
Daak 52
Deen 10
Dennenpapegaai 117
Dikbekvinken 155
Dodaars 122
Dominé 121
Dorenkruiper 111
Draaihals 35
Drupen 37
Dubbele lijster 116
  snip 75
Duikergans 33
Duikers 132
Dunbekwulp 40
[ Reg. ]
Dwergzeezwaluw 52
 
Eenden 66
Eidereend 103
Ekster 43
Evemophila alpestris flava 13
Falco aesalon 87
  peregrinus 87
  subbuteo 87
Fluitje 138
Fluweelhoentje 138
Fulica atra 143
Fulmaris glacialis 167
Futen 122
 
Gaai 44
Galerida cristata 23
Gallinago gallinago 74
  gallinula 74
  major 74
Gallinula chloropus 144
Ganzen 145
Ganzenarend 54
Garrulus glandarius 44
Geelborstje 40 en 91
Geel bouwmannetje 91
Geelbuikje 40
Geelkop 54
Gegeltje 33
Geitenmelker 25
Gele hofzanger 40
  Kwikstaart 91
Gekraagde roodstaart 112
Gekuifde aalscholver 128
Geoorde fuut 125
Goudkievit 20
Goudplevier 20
Goudvink 157
Graspieper 152
Grauwe dorendraaier 81
  gans 147
  klauwier 79
  kuikendief 69
  pijlstormvogel 168
Grauwtje 115
Groenling 158
Groote karekiet 43
  kruisbek 118
  lijster 115
  wulp 37
  zaagbek 33
Grijze houtspechtje 97
  lijster 115
Guacharo 49
 
Hagelzakje 123
Haliaëtus albicilla 54
Halfje 75
Hanenschrobber 69
Harelda hyemalis 7
Hirundo rustica 46
Hoelzwaan 10
Huismusch 164
Huiszwaluw 47
 
Imbervogel 135
Iynx torquilla 35
 
Jagermeeuw 29
Jagers 28
Jan van Gent 15 en 128
 
Kamlijster 14
[ Reg. ]
Karekiet 41 en 131
Katuil 90
Katuilmuschje 165
Kauw 84
Keizer 125
Kemphaan 49
Kievit 20
Klampvogeltje 97
Klapekster 81
Klauwieren 79
Kleddermenneke 97
Kleine Boschduif 64
  fuut 123
  karekiet 41
  klauwier 81
  mantelmeeuw 95
  zeemeeuw 28
Klein Jantje 55
Kliet 37
Kluit 26
Kobi 54
Koekoek 96
Koevinkje 91
Kokmeeuw 29
Kolgans 148
Koolduif 63
Koningsarend 54
Koperwiek 119
Kormoraan 126
Korporaal 33
Kraagmerel 121
Kraaien 7 en 84
Kramslijster 121
Kramsvogel 11
Kruisbek 118
Kruisbekvinken 116
Kruiskanarie 117
Kruisvink 117
Kuifduiker 125
Kuifleeuwerik 23
Kuikendieven 69
Kwakkel 108
Kwartel 108
Kwikstaart 90
 
Lanius collurio 80
  excubitor 81
  minor 81
  senator 80
Larus argentatus 95
  canus 28
  fuscus 95
  marinus 94
Leeuwerik 21
Lestris crepidatus 30
  parasiticus 30
  pomarinus 30
Locustella luscinoïdes 112
Loxia curvirostra 118
  leucoptera bifasciata 118
  pytyopsittacus 118
Lullula arborea 24
Lijsters 113
 
Madeliefje 24
Mantelmeeuw 94
Meerkoet 143
Meerkol 44
Meeuwen 92
Melkstaartje 48
Merel 114
Mergus albellus 33
  merganser 33
  serrator 33
[ Reg. ]
Middelste zaagbek 33
Mistellijster 116
Motacilla alba 90
Motacilla alba lugubris 91
  flava 90
Musschen 162
Muurnachtegaal 112
 
Nachtegaal 54 en 110
Nachtegaalrietzanger 112
Nachtzwaluw 25
Negendoder 79
Noordelijke tapuit 78
Noordsche stormvogel 167
  valk 87
  zeezwaluw 61
Noormannetje 120
Numenius arquata 37
  phaeopus 39
  tenuïrostris 40
 
Oeverlooper 159
Oeverpieper 154
Oeverzwaluw 48
Oidemia fusca 105
  nigra 104
Ongevleugelde alk 18
Onweersvogels 168
Otus accipitrina 90
  otus 90
 
Paapje 78
Paardenwachtertje 90
Parelduiker 135
Passagier 87
Passer domestica 164
  montana 164
Passerina nivalis 13
Patrijs 106
Pauwgans 5
Pavoncella pugnax 49
Pelikanen 126
Perdix cinerea 106
Pestvogel 56
Petrel 34
Petronia petronia 165
Phalacrocorax carbo 126
  graculus 128
Pica pica 43
Piepers 152
Pink 75
Plakspecht 98
Ploegdrijverke 90
Podiceps cristatus 125
  fluviatilus 122
Poelsnip 74
Poolsche snip 160
Pratincola rubetra 78
  rubicola 78
Procellaria leucorrhoa 34
  pelagica 34
Pronkvogel 125
Puffinus grisea 168
  puffinus 168
Pijlstormvogel 168
Pyrrhula europaea 157
 
Raaf 82
Rallus aquaticus 138
Ramsuil 90
Recurvirostra avocetta 27
Regenfluiter 37
Regenwulp 39
Rietgans 148
[ Reg. ]
Riethen 144
Rietlijster 43 en 131
Rietschietertje 131
Rietvinkje 131
Rietzanger 132
Ringduif 63
Ringelgans 5
Ringeltute 165
Ringmusch 164
Roek 45
Roodborsttapuit 78
Roode Wurger 79
Roodhalsfuut 125
Roodhalsgans 149
Roodkeelige zeeduiker 133
Roodkopklauwier 80
Roséwaard 33
Rotganzen 5 en 149
Rotsmusch 165
Rouwkwikstaart 91
Ruiters 49 en 159
 
Salangane 49
Satijnduiker 125
Saxicola oenanthe 76
Schaarlijster 14
Schelft 33
Schollevaar 126
Schor 69
Sitta europaea caesia 97
Slechtvalk 87
Smelleken 87
Sneeuwgorzen 11
Sneeuwputter 13
Snor 112
Somateria mollissima 103
Spechtmees 97
Sperwer 139
Spotvogel 40
Spriet 137
Squatarola squatarola 20
Steatornis caripennis 49
Steenvink 161
Stern 59
Sterna hirundo 60
  macrura 61
  minuta 62
Stootvalk 88
Stootvogel 69
Stormmeeuw 28
Stormvogels 165
Stormvogeltjes 34
Strandleeuwerik 13
Strandpleviertjes 26
Sula bassanus 16 en 128
 
Tadorna tadorna 68
Tapuiten 75
Tjerk 52
Tjirk 52
Torenvalk 90
Tortelduif 64
Totanus fusca 52
  glareola 160
  hypoleucos 161
  ocrophus 160
  totanus 51
Trimtrampje 132
Troglodytes troglodytes 55
Turbinares 166
Turdus iliacus 120
    coburni 121
  merula 114
  musicus 115
[ Reg. ]
Turdus obscurus 122
  pilaris 14
  torquatus 121
  viscivorus 115
Tureluur 51
Turtur turtur 64
Tuter 37
Tuut 52
 
Uria troile 17
 
Vaal stormvogeltje 34
Vale lijster 122
Valken 85
Vanellus vanellus 20
Veldduiker 123
Veldheer 81
Veldleeuwerik 23
Veldlijster 14
Veldmusch 165
Velduil 90
Vinkenbijter 81
Vischdiefje 60
Vlaamsche Gaai 44
 
Wachtel 108
Wachtelkoning 136
Waterhoen 144
Waterral 138
Waterrietzanger 132
Watersnip 72
Weeuwtje 33
Wilde eenden 66
Wilde kanarie 40
Wilde zwanen 8
Wilgensijsje 131
Winterkoninkje 55
Winterzanger 110
Witbandkruisbek 118
Witbuikrotgans 151
Witgatje 48 en 159
Witstaart 52
Witte kwikstaart 90
Woudduif 62
Wulpen 37
Wurgers 79
 
Ysduiker 135
Yseend 7
Yslandsche koperwiek 121
Ysvogel 57
 
Zaagbekeenden 31
Zaagbekken 31
Zanglijster 115
Zeearend 54
Zeeëenden 103
Zeeganzen 149
Zeekoet 17
Zeeleeuwerik 13
Zeezwaluw 59
Zilvergrijze zeezwaluw 61
Zilvermeeuw 95
Zoetelief 21
Zomertaling 69
Zwaluwen 46
Zwanen 8
Zwarte kraai 84
Zwarte lijster 114
Zwarte ruiter 52
Zwarte zeeëend 104
Zijdehoentje 138
Zijdestaart 56