Vogelkiekjes

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vogelkiekjes (1910) door Jacob Daalder

Omslag, titelpagina, inhoud

I.
Vogelkiekjes is voor het eerst gepubliceerd in 1910. Het bevat een aantal eerder verschenen artikelen uit het Algemeen Handelsblad.Uitgave: W. Versluys, Amsterdam . Dit werk is in het publieke domein.


[omslag]


[ Titel ]
 

VOGELKIEKJES.

 
[ Titel ]
 

GEDRUKT TE LEIDEN BIJ L VAN NIFTERIK HZ.

 
[ Titel ]
 

VOGELKIEKJES

 

DOOR

 

J. DAALDER Dz.

 

 

AMSTERDAM -- 1910. -- W. VERSLUYS.

 

[voorwoord]

 

VOORWOORD.
Nauwelijks waren in „Het Algemeen Handelsblad" enkele „Vogelkiekjes" verschenen, of het verzoek werd gedaan, ze later in een bundeltje uit te willen geven. Toen die verzoeken zich herhaalden, en „Het Handelsblad" bereidwillig het auteursrecht weder aan den schrijver toekende, was de heer W. Versluys onmiddellijk bereid, de uitgave voor zijne rekening te nemen.

En zoo worden in dit boekje vijftig „kiekjes" aangeboden aan allen, die eenig belang stellen in het liefdeleven der Nederlandsche vogels.

Mocht „Het Handelsblad" voort kunnen gaan, met ook de nog restende stukjes te plaatsen, dan zullen ze te zamen een overzicht geven van onze geheele avifauna.

En zoo er belangstelling blijkt voor dit eerste bundeltje, dan zal de Uitgever ook wel bereid gevonden worden, het tweede boekje te verzorgen.

Even zij medegedeeld, dat voor de wetenschappelijke benamingen slechts hier en daar van het drienamenstelsel van Mr. R. Baron Snouckaert van Schauburg gebruik gemaakt is. (Zie bladz. 158). In het Register wordt alleen het tweenamenstelsel gebruikt, wat voor Nederland voldoende is.

Moge dit bundeltje evenveel belangstelling ondervinden, als de „Vogelkiekjes" I—L bij de lezers van meergenoemd blad ondervonden hebben!

Oostenend op Texel,
J. DAALDER Dz.
 

 Mei 1910.

 

[ Inh. ]
 

INHOUD.
Hoofdst. Bladz.
I. Van een Rotgans, van een IJseend en van Bonte Kraaien 5
II. Jacht op Wilde Zwanen 8
III. Over Sneeuwgorzen, Bergleeuweriken en Kramsvogels 11
IV. Over den Jan van Gent en nog twee strandvogels 15
V. Bij het Wildsternet 18
VI. Wanneer de Leeuwerik aanheft 21
VII. Over mimicry bij een drietal vogels 24
VIII. Onder de Bruine Jagers 28
IX. Bij de Zaagbekken 31
X. Stormvogeltjes, Draaihals en Bijgeloof 34
XI. Op bezoek bij de Regenfluiters 37
XII. Kleine Bouwmeesters 40
XIII. Groote Bouwmeesters 43
XIV. Zwaluwen 46
XV. Over Kemphanen en Ruiters 49
XVI. Koningen zonder Kroon 53
XVII. Mooigevederde vogels 56
XVIII. Zeezwaluwen 59
XIX. Bij de Boschduiven 62
XX. Wilde Eenden 66
XXI. Bij de Kuikendieven 69
XXII. Ter snippenjacht 72
XXIII. Iets over Tapuiten 76
XXIV. Wurgers 79
XXV. Raafachtige vogels 82
XXVI. Vogels van edelen bloede 85
[ Inh. ]
Hoofdst. Bladz.
XXVII. Akkermannetjes 89
XXVIII. Meeuwen met zwarte en grijze mantels   92
XXIX. Bij de klimvogels 96
XXX. Van Katuilen en Torenvalken 99
XXXI. Van drie Zeeëenden 103
XXXII. Patrijzen en Kwartels 106
XXXIII. Nachtegalen?? 110
XXXIV. Lijsterstrikken 113
XXXV. Kruisbekvinken 116
XXXVI. Over Koperwieken en Beflijsters 119
XXXVII. Bij de Futen 122
XXXVIII. Hollandsche Pelikanen 126
XXXIX. Rietacrobaten 129
XL. Duikers 132
XLI. Hardloopers 135
XLII. Klein, maar dapper 139
XLIII. Over Bleshoenders 142
XLIV. Herfstgasten 145
XLV. Het vangen van Zeeganzen 149
XLVI. Bij de Piepers 152
XLVII. Dikbekken 155
XLVIII. Van drie aardige Ruitertjes 159
XLIX. Straatjongens 162
L. Onweersvogels 165
 

 
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Vogelkiekjes&oldid=60550"