Wetboek van Strafrecht Suriname (omvang van de werking der strafwet)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wetboek van Strafrecht

Auteur Surinaamse staat
Genre(s) Wetboek
Brontaal Nederlands
Datering 14 oktober 1910
Vertaler Niet vertaald
Bron De Nationale Assemblée
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Wetboek van Strafrecht op Wikipedia

Wetboek van Strafrecht Suriname

Boek I Titel I

Omvang van de werking der strafwet

TITEL I. OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET

Artikel 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Art. 2. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich binnen Suriname aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Art. 3. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Suriname aan boord van een Surinaams vaartuig of luchtvaartuig, dan wel op een installatie ter zee aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Art. 4. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Suriname schuldig maakt:

1o. aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 128-133, 135 en 135a, 143 en 149;

2o. aan enig misdrijf ten opzichte van muntspeciën, munt- of bankbiljetten en van staatswege uitgegeven zegels of staatsmerken;

3o. aan valsheid in schuldbrieven of certificaten van schuld van de staat Suriname of van een Surinaamse openbare instelling, de talons, dividend- en rentebewijzen tot deze stukken behorende, en de bewijzen uitgegeven in plaats van deze stukken, inbegrepen, of aan het opzettelijk gebruik maken van zodanig vals of vervalst stuk als ware het echt en onvervalst;

4o. aan één der misdrijven omschreven in de artikelen 444-448, 473 en 474;

5o. aan een der misdrijven, omschreven in:

a. artikel 220, begaan tegen een luchtvaartuig in bedrijf, indien dit een Surinaams luchtvaartuig is of wanneer de verdachte zich in Suriname bevindt;

b. artikel 448a, begaan aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht, wanneer de plaats van opstijgen of die van de feitelijke landing gelegen is buiten het grondgebied van de staat, waar het luchtvaartuig is ingeschreven en de verdachte zich in Suriname bevindt;

c. artikel 448b, indien het daar bedoelde luchtvaartuig een Surinaams luchtvaartuig is of wanneer de verdachte zich in Suriname bevindt;

d. artikel 448c, wanneer het begaan is, hetzij tegen een Surinaams luchtvaartuig, hetzij aan boord van een luchtvaartuig en dat vervolgens in Suriname landt met de verdachte aan boord.

Art. 5. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de Surinamer die zich buiten Suriname schuldig maakt:

1o. aan één der misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, en in de artikelen 177, 178, 258 en 288;

2o. aan een feit hetwelk door de Surinaamse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land, waar het begaan is, straf is gesteld.

De vervolging kan ook plaats hebben, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit Surinamer wordt.

De toepasselijkheid van de onder 2o. genoemde bepaling wordt echter in zover beperkt, dat de doodstraf niet kan worden opgelegd ter zake van een feit waarop door de wet van het land, waar het feit begaan is, de doodstraf niet is gesteld.

Art. 6. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de Surinaamse ambtenaar die zich buiten Suriname schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in Titel XXVIII van het Tweede Boek.

Art. 7. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de gezagvoerder en de opvarenden of inzittenden van een Surinaams vaartuig of luchtvaartuig, die zich buiten Suriname, ook buiten boord, schuldig maken aan een der strafbare feiten omschreven in Titel XXIX van het Tweede Boek en Titel IX van het Derde Boek.

Art. 8. De toepasselijkheid van de artikelen 2-7 wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend.


Bron: Surinaamse Wetten en Aanverwante Wettelijke Regelingen [1]

De website van De Nationale Assemblée stelt de wetgeving beschikbaar in haar redactie tot 2005. Wetsartikelen die later werden gewijzigd worden hier op deze Wikisource [tussen haakjes] opgenomen, met vermelding van het Staatsblad waarin de wijzigende bepaling werd bekendgemaakt.