Naar inhoud springen

Wikisource:Regelingen rond moderatoren

Uit Wikisource
Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt.
Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikisource-gemeenschap gemaakt worden.

De overlegpagina is hiervoor de plaats.

Moderator

Een moderator is een gebruiker die pagina's kan beschermen of een bescherming kan opheffen, pagina's kan verwijderen of terugplaatsen, en andere gebruikers kan blokkeren of deblokkeren.

Procedure voor aanvraag moderatorschap

Iedereen die bijdraagt aan Wikibooks kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  • je bent tenminste 3 weken actief
  • je hebt een geldig contactadres (geregistreerd en geldig e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd, of een e-mailadres op de gebruikerspagina)

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderatoren, dit is echter geen eis of voorwaarde.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op Wikisource:De kroeg. Een peiling van meningen zal 2 weken duren. De kandidaat zal alleen moderator worden indien hij/zij de goedkeuring geniet van tenminste 75% van de uitgebrachte gerechtigde meningen. Alle geregistreerde editors met meer dan 50 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 2 weken mogen hun mening geven. Het is niet noodzakelijk dat er goedkeuring wordt gegeven (er is geen eis van een minimum aan reacties), maar in het geval van bezwaren is het van belang dat er voldoende mensen positief tegenover de kandidaat staan, wil deze moderator worden. Wanneer de eerste negatieve stem pas op de laatste dag plaatsvindt dan wordt de peilingstermijn met twee weken verlengd.

Wanneer de kandidaat moderator wordt, dient deze zijn/haar naam toe te voegen aan de lijst van moderatoren.

Procedure voor aanvraag van de bureaucraatstatus

Bepaalde moderatoren hebben de speciale status van bureaucraat. Dit zijn moderatoren die de gebruikersrechten van gebruikers kunnen wijzigen. Een moderator kan via een eenvoudig verzoek aan een bureaucraat deze status verkrijgen als die moderator een anciënniteit van minstens 3 maanden heeft op Wikisource.

Procedures voor het ontnemen van de moderatorstatus

Inactiviteit

Een moderator die in de laatste 12 maanden minder dan 20 bewerkingen heeft gedaan zal de moderatorstatus worden ontnomen. Opnieuw moderator worden gaat volgens de normale procedure.

Opzeggen vertrouwen

Geregistreerde editors met meer dan 100 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 3 maanden kunnen het vertrouwen in een moderator opzeggen. Alvorens de procedure kan worden gestart dient de betreffende moderator op diens overlegpagina te worden ingelicht over het voornemen. Op zijn vroegst 48 uur later kan de procedure worden gestart middels een oproep op de pagina Wikisource:De kroeg. De oproep dient vergezeld te gaan van een met geldige redenen omklede motivatie.

De hiermee opgestarte peiling van meningen duurt minstens 2 weken en start op het moment. Wanneer meer dan 25% van de geuite meningen (er is geen eis van een minimum aan reacties) het vertrouwen in de moderator opzegt dan verliest deze de moderatorstatus.

Een moderator bij wie de vertrouwensvraag al eerder aan de orde is geweest kan op zijn vroegst 4 maanden na de afhandeling daarvan opnieuw onderwerp zijn van deze procedure, behoudens extreme uitzonderingsgevallen.

Procedures voor het ontnemen van de bureaucraatstatus

Alleen de bureaucraatstatus ontnemen is niet mogelijk. Voor de afzetting van een bureaucraat moet men de procedure voor de afzetting van een moderator volgen.