Amersfoortsch Dagblad/Jaargang 16/Nummer 137/Kunstbeschouwingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kunstbeschouwingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 2 januari 1918
Titel Kunstbeschouwingen
Krant Amersfoortsch Dagblad
Jg, nr 16, 137
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron archiefeemland.courant.nu
Auteursrecht Publiek domein

Kunstbeschouwingen.

      Op Dinsdag 8 Januari 1918, des avonds om 7½ ure, zal door den heer Theo van Doesburg in de foyer van Amicitia eene lezing met lichtbeelden gehouden worden over: „De stijl der toekomst.”
      Naar aanleiding van dit feit wensch ik eenige punten te bespreken, die noodzakelijk zijn voor het bestaan van „Kunstbeschouwingen.”
      Zooals enkelen in Amersfoort weten, stelt de Vereeniging tot het houden van kunstbeschouwingen enz. te Amersfoort, zich ten doel: Kunst in den meest uitgebreiden zin van het woord aan ’t Amersfoortsch publiek te geven en tracht dat te bereiken door tentoonstellingen en lezingen te laten houden door vooraanstaande mannen op dat gebied. We hebben hier lezingen gehad van professor Vogelsang, dr. Jan Kalff, dr. Bierens de Haan om een greep te doen en nu zal Theo van Doesburg uit Leiden komen.
      Ik zeg: enkelen uit Amersfoort, omdat bij een bevolking van bijna 30 duizend inwoners, het ledental van onze Vereeniging (schrik niet intellectueel Amersfoort) bijna...... 50 bedraagt. Schitterend hè?
      Een prachttentoonstelling als verleden jaar (vereenigingen) van Heijenbrock en Birnie bracht onze vereeniging weer één lid!
      Wanneer men weet dat voor de huur der tentoonstellingszaal door Amicitia 4 maal het bedrag gevraagd wordt van vorige jaren (behoudens dat de verwarming – in dit geval dus hout – voor onze rekening moet komen) dan kan men wel, zonder Dr. in de rekenkunde te zijn, nagaan dat het er met de financieele positie van onze Vereeniging allesbehalve schitterend uit ziet!
      Behalve de aangekondigde lezing van Th. v. Doesburg is het plan van het Bestuur een tentoonstelling te houden van het werk van onzen beroemden jongen artist P. v. d. Hem, hebben wij nog andere tentoonstellingen „in portefeuille”, doch voor dat alles is noodig, dat „Kunstbeschouwingen” veel, veel leden heeft.
      Allen, die met ons voelen voor het hoogere in het leven in deze maatschappij moeten meewerken!
      Laat deze opwekking voor Amersfoort uitwerken dat het ledental snel stijgt!