Anoniem/Pallieter op den Index

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pallieter op den Index
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 4 augustus 1920
Titel Pallieter op den Index
Krant Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
Jg 52
Editie, pg Avondblad A, p. 1
Opmerkingen Aanleiding van dit artikel was een schrijven van de Romeinse congregatie van het H. Officie van 20 Juli 1920 aan de Aartsbisschop van Utrecht, om de (Nederlandse) gelovigen te vermanen, het boek Pallieter van Felix Timmermans "om bepaalde, wel omschreven redenen" niet te lezen. Dit werd geïnterpreteerd als zou Pallieter op de Index librorum prohibitorum zijn geplaatst, maar dat bleek nadien toch niet zo te zijn. In de volgende dagen ontspon zich hierrond een polemiek tussen het liberale Vaderland aan de ene kant en de katholieke bladen (o.a. de Gelderlander, het Centrum) aan de andere kant.
Brontaal Nederlands
Bron Delpher (geraadpleegd op 2-3-2018)
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Pallieter op den Index op Wikipedia

KUNST EN LETTEREN

Pallieter op den Index.

Men heeft in ons Ochtendblad gelezen, dat bij besluit van den H. Stoel de lezing van Pallieter aan de Katholieken verboden is.

Wij beklagen de Katholieken, die van de lezing van dit kostelijke boek nu verstoken zullen blijven, en ook de Katholieken, die om zich dat genot niet te ontzeggen, een gebod van hun Kerk zullen overtreden.

Wij beklagen ook nog de goed Katholieke schrijvers die dat werk van Felix Timmermans hebben aangeprezen. Maria Viola onder anderen. Hoe zullen die nu tusschen de Scylla van hun literair geweten en de Charybdis van het Vaticaansch verbod door moeten zeilen?

Wij zouden ten slotte Felix Timmermans zelf moeten beklagen, die een trouwe zoon der R.-K. Kerk is en nu door het hoogste kerkelijke gezag zijn boek als schadelijk voor zijn medegeloovigen op de zwarte lijst ziet gebracht. Maar er steekt iets van den wijsgeer in hem, dus zal hij het wel gelaten dragen.

Wat zou het echter wel zijn, dat Pallieter bij het College van den Index verdacht heeft gemaakt? Het gulle leven, dat uit het boek oplacht, is met een geloovig Katholicisme best te vereenigen. Dat bewijst de schrijver met zijn eigen voorbeeld. Trouwens is het heele Vlaamsche volk, met zijn zin voor het kleurige van het leven, zijn lust in het vette der aarde, zijn jolijt en zijn uitbundigheid, niet goed Katholiek? Vindt de Kerk het genot van de wereldsche dingen, waar het boek van druipt, wat al te heidensch? Dr. Brom liet zich in dien geest uit. Maar heeft de R.-K. Kerk niet door heel haar geschiedenis het heidendom gekerstend en gekatholiseerd in zich opgenomen, en ligt ook niet over de levensweelde van Pallieter het Katholieke levensgevoel van Felix Timmermans? We vragen slechts, want we zijn geen Katholieke censoren.

We konden ons voorstellen, dat een Calvinistische Index -- gesteld zoo iets ware mogelijk -- Pallieter met een zwarte kool aanteekende, maar de Katholieke!

Zie ook[bewerken]