Architectura/Jaargang 5/Nummer 18/Technische Vakvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Technische Vakvereeniging. Afd. Den Haag. Buitengewone vergadering op Donderdag 22 April 1897’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 18 (zaterdag 1 mei 1897), p. 96. Publiek domein.

[ 96 ]

TECHNISCHE VAKVEREENIGING.   afd. den haag. buitengewone vergadering op donderdag 22 april 1897.

 Voor deze buitengewone vergadering was uitgenoodigd de heer sanders van amsterdam tot het houden van een voordracht over cementijzerwerken in ’t algemeen, welke werd toegelicht door proeven en photografieën.
 Deze lezing reeds in de afd. rotterdam en amsterdam gehouden zijnde, maakt het overbodig hierover een uitgebreid verslag te geven. Wij verwijzen naar het no. van Architectura van 20 februari 1897. Tevens laten wij hier den uitslag van eenige genomen proeven volgen.
 1e. Een cementbeton balkje, hoog 4 cm. en breed 8 cm. bij een spanning van 1 Meter samengesteld met 1 cement 2 rivierzand, 5 weken oud. Hierin ontstond eene breuk onder eene belasting van 23 KG.
 2e. Een cementijzer balkje met verhoudingen als boven, waarin zich bevonden 3 ronde ijzeren staafjes 5 mm. dik gebonden op afstanden van 10 cm. en de staafjes bevonden zich op 1 cm. van den onderkant, de breuk ontstond na een belasting met 280 KG.
 3e proef. Verhoudingen als boven. De staafjes bevonden zich nu 1 cM. uit den bovenkant. De breuk ontstond na eene belasting van 30 KG. Na omkeering van den gebroken balk onstond de breuk onder dezelfde belasting als bij proef 2.
 De voorzitter bedankte den heer sanders voor zijn interessante bijdrage en sloot de vergadering.