Briefwisseling tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Franse Republiek betreffende het Saargebied

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Protocol betreffende de betrekkingen met de Raad van Europa Briefwisseling tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Franse Republiek betreffende het Saargebied Overeenkomst met betrekking tot de Overgangsbepalingen >

Briefwisseling tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Franse Republiek betreffende het Saargebied

De Bondskanselier
en
Minister van Buitenlandse Zaken

Parijs, 18 April 1951.

Aan Zijne Excellentie
de Heer Voorzitter Robert Schuman
Minister van Buitenlandse Zaken
Parijs

Mijnheer der Voorzitter,

De vertegenwoordigers der Bondsregering hebben bij de onderhandelingen over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verscheidene malen verklaard, dat de uiteindelijke regeling van de status van het Saargebied slechts door het Vredesverdrag of een daaraan gelijk te stellen Verdrag tot stand kan komen. Zij hebben voorts bij de onderhandelingen verklaard, dat de Bondsregering door het ondertekenen van het Verdrag in geen enkel opzicht tot uitdrukking brengt de huidige status van het Saargebied te erkennen.

Ik herhaal deze verklaring en verzoek U mij te bevestigen, dat de Franse Regering het met de Bondsregering er over eens is, dat de uiteindelijke regeling van de status van het Saargebied slechts door het Vredesverdrag of een daaraan gelijk te stellen Verdrag tot stand kan komen en dat de Franse Regering in de ondertekening van het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door de Bondsregering geen erkenning door de Bondsregering van de huidige status van het Saargebied ziet.

Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

w.g. Adenauer.


Parijs, 18 April 1951.

Mijnheer de Kanselier,

In antwoord op Uw brief van 18 April 1951 deelt de Franse Regering U mede, dat zij er goede nota van heeft genomen, dat de Bondsregering, door het ondertekenen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal niet de bedoeling heeft de huidige status van het Saargebied te erkennen.

De Franse Regering verklaart, in overeenstemming met haar eigen standpunt, dat zij in naam van het Saargebied optreedt krachtens de huidige status daarvan, maar dat zij in de ondertekening van het Verdrag door de Bondsregering geen erkenning van de huidige status van het Saargebied door de Bondsregering ziet. Zij is niet van mening, dat het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vooruitloopt op de uiteindelijke status van het Saargebied, waarvan de regeling toekomt aan het Vredesverdrag of een Verdrag dat daarvoor in de plaats treedt.

Gelieve, Mijnheer de Kanselier, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

w.g. Schuman.


De Heer Dr. Konrad Adenauer,
Kanselier en Minister van Buitenlandse Zaken
van de Bondsrepubliek Duitsland