De Génestet/Lente

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lente

Laat het strooien hoedje zwieren
    Op ’t kastanjebruin!
Pluk een knopjen in uw tuin:
Dierbre, wij gaan lente vieren
    Op ’t hooge duin.

Wij gaan juichen, wij gaan danken
    Onzen rijken God,
Die uit bloemen weeft ons lot,
Die ons harte vult met klanken
    Van het blijdst genot;

Die zijn bloemen in uw gaarde,
    In uw ziele strooit,
Hart en hemelen ontplooit;
Die zijn schoone, bloeiende aarde,
    En uw voorhoofd tooit!

Die de leliën en rozen
    Kleedt met majesteit,
Zonneglans en heerlijkheid;
Die ons, kinderen, zorgeloozen,
    Onzen wensch bereidt.

Boven eike– en lindekruinen
    Aêmt de borst zoo vrij,
Laat ons danken vroom en blij;
Op de hooge, blonde duinen,
    Eenzaam knielen wij!

Lachen wij den hemel tegen,
    Die ons tegenlacht
Met zijn vrede, met zijn pracht,
Met nog ruimer, rijker zegen
    Dan ons hart zich dacht!

Ja! Ik wil mijn vroolijke oogen
    Naar mijn Schepper slaan!
’k Weet, Hij, die zoo menig traan
In zijn goedheid af wou drogen,
    Zal mijn lach verstaan!

Op, ter hooge tempelzalen!
    Door geen mensch bespied,
Wil ik juichen: ik geniet!
En aan Hem den dank betalen,
    Die mijn hart doorziet!

Laat het strooien hoedje zwieren
    Op ’t kastanjebruin!
Pluk een knopje in uw tuin:
Lieve, wij gaan lente vieren
    Op het hooge duin!