De drie prinsen van Serendip/Imprimatuur

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Titelpagina
en Inhoud
De Omzwervingen van Drie Jonge Zonen van de Koning van Serendip (1557) door Cristoforo Armeno, vertaald door Mark van Roode, Translatihan, Wikisource

Imprimatuur

Opdracht
Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke Italiaans
[ iii ]

IMPRIMATUUR

PAUS JULIUS III.

 

UIT EIGEN BEWEGING, enz. Toen, zoals we begrijpen, onze geliefde zoon Michael Tramezzino onlangs via Venetiaanse uitgevers een verzoek bij ons had ingediend om voor het algemeen welzijn van alle geleerden op eigen kosten verschillende Latijnse en Italiaanse werken te drukken, vertaald uit het Latijn en Spaans in het Italiaans, die nog niet zijn vertaald en bedoeld zijn om gedrukt te worden. Vanwege onzekerheid over dergelijke werken, die net als bij anderen, als ze zonder toestemming worden gedrukt, kunnen ernstig letsel toebrengen. Daarom zijn we bereid hem schadeloos te stellen en Michael het voorrecht te geven om de bovengenoemde werken, die tot nu toe niet zijn gedrukt, te drukken gedurende een periode van tien jaar vanaf de voltooiing van die werken. In het bijzonder is hun afdrukken en verkopen door wie dan ook zonder zijn toestemming verboden, hetzij in hun winkel, of een ander verkoopkantoor, behalve wanneer ze worden gedrukt door genoemde Michael, of ze kunnen een licentie krijgen, dat hun het voorrecht verleent om ze te mogen afdrukken. We verbieden een dergelijk voorrecht aan een andere trouwe christen, zowel binnen als buiten Italië, vooral boekverkopers en drukkers op straffe van automatische excommunicatie in de landen van het Heilige Roomse Rijk en zijn directe en indirecte afhankelijkheden. Overtreders zullen worden onderworpen aan een boete van tweehonderd gouden dukaten, op te leggen door de Apostolische Kamer, evenals het verlies van boeken als gevolg. [ iv ] Deze sancties zullen automatisch en zonder enige verdere verklaring worden opgelegd op elk moment wanneer een overtreding plaatsvindt gedurende een periode van tien jaar na het drukken van genoemde werken of de boekhouding ervan. Genoemde werken zijn tot nu toe niet gedrukt, noch in het Latijn noch in het Italiaans, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Michael zelf gedurende de genoemde tien jaar. Dit omvat afdrukken, hetzij door henzelf of door anderen, naast de drukkerij van Michael, en het wagen om het af te drukken en te verkopen, het te laten verkopen of het tentoon te stellen. Indien nodig kan dezelfde Michaël hulp vragen tegen ongehoorzame en opstandige overtreders, van al onze eerbiedwaardige broeders, de aartsbisschoppen en hun plaatsvervangers: met betrekking tot algemene geestelijke zaken, en in tijdelijke zaken van de Heilige Roomse Kerk, ook van de Ambassadeurs en de Plaatsvervangend ambassadeurs van de Apostolische Stoel, en van de gouverneurs, en van ieder ander die hij kan vragen. Bijstand kan ook in rechte worden verholpen door apostolisch gezag en ook door de wereldse branches. Bovendien, omdat het erg moeilijk is om het voor alle landen uit te breiden, verordenen we apostolisch gezag tot kopieën of voorbeelden van werkelijke gedrukte werken, met volledige en gelijke juridische kracht, ongeacht de oorspronkelijke locatie, tot wat we zelf hebben. We ontslaan hen van elke censuur, zodat hun eigen handtekening voldoende is. [ v ] En de huidige passende beschuldiging in Acie Campi Floris en binnen de deuren van de apostolische kanselarij die in deze geliefde stad woont, aangebracht door middel van een proclamatie, kan niet worden genegeerd. En ook als het wordt gepubliceerd door middel van aangehechte en vastgemaakte rekeningen en op zichzelf met tijdelijke druk. En aan iedereen, alsof het persoonlijk werd gecommuniceerd, willen we zeggen dat elke oppositie nietig is. De inhoud van al het voorgaande en niettegenstaande de maker ervan, mag niet in strijd zijn met andere apostolische voorschriften.


         HET IS OVEREENGEKOMEN I.
   

               Nawoord.

In het jaar duizend vijfhonderdvijftig vanaf de geboorte van Onze Lieve Heer, de achtste aanklacht, de drieëntwintigste dag van de maand oktober. In het eerste jaar van het Heilig Pontificaat in Christus, Onze Vader en Onze Lieve Heer Paus, door de goddelijke voorzienigheid Julius de Derde, werden de naschriften bijgevoegd en gepubliceerd door mijzelf, Jacobus Carratus, Cursor, op de bovengenoemde locaties.

                 Mathurinus, Hoofdcursor. [ vi ]        Aangevraagd op 25 juni 1557. 

Dat aan Michael Tramezzino wordt verleend, dat niemand anders dan hij, of iemand anders die door hem gemachtigd is, in deze stad of op enige andere plaats van ons Heerschap, of elders mag drukken of toestemming om te drukken of verkopen, gedurende de volgende tien jaar, het werk getiteld 'De Omzwervingen van de Drie Jonge Zonen van de Koning van Serendip', vertaald uit het Perzisch in het Italiaans: hij is echter verplicht om alle regels op het gebied van afdrukken na te volgen.

                  Marcus Antonius Gregolinus, 
                   hertogelijke notaris. 

Sjabloon:Translation license