Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Duitschland/De werkstaking

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De werkstaking’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

De werkstaking.

 Zaterdag waren 15,000 werkstakers of meer dan de helft van het geheele aantal mijnwerkers. De gouverneur Nasse en de landraad lieten aan alle mijnen politieverordeningen aanplakken. Bij de mijn Maybach hebben de werkstakers groote buitensporigheden bedreven téegenover de werklieden die aan den arbeid wilden gaan.

 – Naar hetgeen uit Berlijn wordt gemeld, heeft het overal hij de werklieden verwondering verwekt, dat de mijnwerkers in het Saargebied tot arbeidstaking zijn overgegaan. Men begrijpt niet, hoe zij daarmede onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden op succès kunnen hopen. Het is bekend, dat zij geene middelen bezitten, althans niet zooveel dat eenige duizenden werkstakenden eene week lang ondersteuning kunnen genieten. Aan toezending van geld uit het buitenland valt niet te denken, omdat het bestuur der socialistische partij niet voor hen kan opkomen. Evenmin kunnen zij rekenen op den mijnwerkersbond voor Westfalen en de Rijnprovincie. Uit Frankrijk kunnen zij met voldoende zekerheid verklaringen van adhaesie tegemoet zien, maar daaraan hebben zij niet veel. De Belgen hebben hun geld zelven noodig; de meesten hunner hebben niets. Oostenrijk komt in het geheel niet in aanmerking. En wat Engeland betreft, de Engelsche mijnwerker is alles behalve gezind om zich voor de Duitsche kameraden eene eenigszins beteekenende opoffering te getroosten.

 – Eene dynamiet-bom is Zaterdag-morgen voor de kazerne der politie te Gelsenkirchen ontploft; alle deuren en vensters werden verbrijzeld, maar als door een wonder werd niemand gewond. Men gelooft dat werkstakende mijnwerkers den aanslag pleegden.

 – De voorzitter van de Vereeniging tot verdediging der rechten van Rijnsche mijnwerkers, Warken, is in hechtenis genomen en door den rechter van instructie verhoord.