Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Frankrijk/Arbeidsraden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Arbeidsraden’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Arbeidsraden.

 De Fransche wet op de scheidsgerechten trad dezer dagen in werking. Werkgevers en arbeiders mogen hun geschillen onderwerpen aan een verzoeningscommissie of, als deze tot geen besluit komt, aan een scheidsraad. Iedere partij geeft den plaatselijken „juge de paix“ kennis van het geschil. Heeft deze vrederechter de kennisgeving der eene partij ontvangen, dan waarschuwt hij onmiddellijk de andere. Heeft deze niet binnen drie dagen geantwoord, dan wordt verondersteld, dat zij een scheidsgerecht weigert. Neemt zij een scheidsgerecht aan, dan worden er door elke partij ten hoogste vijf afgevaardigden benoemd. Deze vergaderen onder voorzitterschap van den vrederechter. Kunnen deze gedelegeerden het niet eens worden, dan benoemen zij een of meer scheidsrechters. Wordt de zaak dan nog niet beslist, dan wordt een opperscheidsrechter benoemd door den hoogsten civielen rechter van het district. Het bestuur der gemeente, waar de werkstaking plaats heeft, moet kosteloos de lokalen in gebruik afstaan voor het houden der vergaderingen van de scheidscommissie. Gedelegeerden en scheidsrechters moeten allen Fransche burgers zijn.