P.H. Scheltema/Het spijt ons

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het spijt ons [...]
Auteur(s) Red. [P.H. Scheltema]
Datum Zaterdag 18 mei 1901
Titel ‘Het spijt ons [...]’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 36, 20, 159
Opmerkingen Naschrift van de ingezonden brief van Anton J. Sanders als reactie op het artikel ‘Een bedenkelijke nieuwigheid’, De Opmerker, 36e jaargang, nummer 19 (11 mei 1901): p. 148. Zie [1].
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [2]
Auteursrecht Publiek domein

      Het spijt ons, dat de geachte inzender in plaats van de beweerde onwaarheden in het bedoelde artikel in ons vorig nummer aan te toonen, zijn toevlucht neemt tot een leelijke indinuatie aan het adres van een onzer medewerkers en zich verder bepaalt tot de bloote mededeeling van den niets zeggenden inhoud van het voorstel van de heer Hessels, terwijl niets gemeld wordt van de veelzeggende memorie van toelichting, mede door genoemden heer en niet door den heer Sanders onderteekend.
      Voorts trekt het onze aandacht, dat wanneer hier van aanvallen van personen gesproken mag worden, wat wij strikt genomen betwijfelen, o. i. het betrokken raadslid de aangevallenen is en de geachte inzender in zijn al te grooten ijver wel wat ver gaat door in deze tevens als advocaat voor den heer Hessels op te treden.
      Wanneer wij later gelegenheid vinden, op de zaak terug te komen hopen wij, dat de heer Sanders, zooals advocaten gewoon zijn, met betere argumenten voor den dag zal komen, dan thans het geval is.

RED.