P.H. Scheltema/Naschrift

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Naschrift
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 21 februari 1903
Titel ‘Naschrift’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 38, 8, 61
Opmerkingen Nawoord bij de artikelenreeks ‘Rotterdamsche kademuren’
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein
NASCHRIFT.

      Volledigheidshalve laten wij hier volgen de door een lid der Commissie v. d. P. W. uitgelokte aanvulling van het rapport der drie ingenieurs. Het is eenvoudig een toelichting van enkele détails der constructie.
      Ware de Commissie in haar advies in zakelijke toelichting als deze wat uitvoeriger geweest, zij zou ongetwijfeld het Gemeentebestuur betere diensten hebben bewezen.
      Waar de steller der vragen in de daarop gegeven antwoorden geen aanleiding vond nader op de zaak terug te komen, achten wij het onnoodig hieraan nog verdere beschouwingen vast te knoopen.
      Wij meenen door hetgeen wij over deze belangrijke zaak publiceerden onze lezers genoegzaam te hebben op de hoogte gesteld, om er zichzelf een oordeel over te vormen.
      Een woord van dank aan den Directeur die ons welwillend tot die publicatie in staat stelde mogen wij ten slotte hier niet achterwege laten.

RED.