P.H. Scheltema/Zonder titel/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Men kan voor afvoerbuizen van privaten bezigen [...]
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 31 januari 1903
Titel ‘Men kan voor afvoerbuizen van privaten bezigen [...]’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 38, 5, 39-40
Opmerkingen Antwoord op een ingezonden brief van X.
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1] en [2]
Auteursrecht Publiek domein

[39]

39

[...]

      Men kan voor afvoerbuizen van privaten bezigen looden buizen, gegoten ijzeren buizen of verglaasd aarden buizen.
      Van deze drie materialen kunnen de gegoten ijzeren buizen in het algemeen geacht worden het meest aanbevelenswaardig te zijn.
      Looden buizen, die vroeger meer werden toegepast dan thans, bieden wel eenige voordeelen boven gegoten ijzeren, maar in gewone gevallen worden deze voordeelen niet opgewogen door de groote kosten, vooral bij afmetingen als waarvan in de vraag sprake is.
      Het maken van de spruiten en vertakkingen aan looden buizen is voorts een vrij lastig werk dat met zeer veel zorg behoort uitgevoerd door bekwame loodgieters en dan nog een streng toezicht vereischt.
      De voordeelen van gegoten ijzeren buizen boven verglaasde aarden liggen voor de hand. De ijzeren zijn sterker, zijn in lengten van ongeveer 2 M. in den handel en hebben dus veel minder voegen en voor alle vertakkingen, spruiten enz. kan men er passende hulpstukken bij krijgen. De verbindingen van


[40]

40

ijzeren buizen, met menie en werk gedicht, en zoo noodig met lood aangegoten, zijn bovendien meer vertrouwbaar, dan die van aarden buizen, welke op den duur nogal eens aan ondichtheid onderhevig zijn.
      Een wijdte van 12.7 cM. of 5 Eng. duim is ruim voldoende voor afvoer van verscheidene privaten. De „Deutsche Baukalender”, welke opgaven zeker wel als door de ervaring geijkt aangemerkt mogen worden, geeft een wijdte van 10 cM. aan als nog voldoende voor den afvoer van 4 privaten.
      In Duitschland wordt veelvuldig van gegoten ijzeren buizen voor privaatafvoer met daarbij passend hulpstukken gebruik gemaakt, b.v. in militaire gebouwen. De monteering is gemakkelijk en eenmaal gesteld, komen ongemakken hoogst zelden voor en zijn aan dergelijke inrichtingen, tenzij moedwillig of door onachtzaamheid verstoppingen worden veroorzaakt, de kosten van onderhoud zoo goed als nihil.

RED.