Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/193

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
12
AAL.

AAL, voormaliff kast. in het Land can neusden, prov. Noord- Braband, dist. Waalwijk, gem. Wijk-en-Aalburg. Het werd den 27sten Augustus 1521 door die vali Bornmel verbrand. AALBEEK Of ALBEECK, buurt in het Land tan Valkenburg,prov. Limburg, distr. arr. en u. N. O. van Illaastricht, kant. cn u. N. O. ten O. van Meerssen, gem. en u. W. van Hulsberq; met een kasteel. AALBERG, d. en heerlijkh. prov. Noord-BrabŒnd. Zie ALBURG. AALBERGEN, geh., prov. Overijssel. Zie ALBERGEN. AALBERTSBERG, AALBRECHTSBERG,, ALDERTSBEAG of ALBRECHTSBERG, ook veeltijds het 11U15 TE BLOEMENDAAL geheeten, oud adellijk huis, prov. Noord-Holland, u. W. van Bloemendaal, in de duinen vaar van de stichting toegeschreven wordt aan Graaf FL0R1s II, bijgenaamd de Vette, die in 1122 overleden is. h eenen oorlog, die tusschen zijne beide zonen DIRK VI en FLORIS de Zwarte ontstaan was, werd het door dezen laatsten in brand gestoken. Naderhand weder her. bouwd zijnde, diende het tot hofen schatkamer der Graven, zoo als' blijkt uil de bezegelde brieven aldaar, ten jare '1284, 1288, 1291 en 1292, door FLORIS V en, ten jare 1515, door JAN II, uitgegeven. Om dit tc beter in geheugenis te houden, hebbcn latere eigenaars, ter gelegenheid van eene vertimmering aan het gebouw, in den muur, naar de zijde V,qn den boomgaard, op hardsteen doen stellen : HIC QUONDAM HOLLANDIAE CURIA, d. i. Hier was coorheen het ho van Holland Er is hier ook nog lang ccn kapelletje geweest aan de eilige PETRONELLA toegevijd, maar dit is tegcnwoordig verdwenen, ofschoon daarin zelfs nog tot in dc 18de eeuw dienst schijnt gedaan te zijn. Thans is de streek, waar dit huis gestaan heeft, nog onder den naam van AALBERTSBERG bekend, en maakt een gedeelte der gein. Bloemendaal-Tetrode-Aalbertsberg- en de- Vogelenzang, arr. en kant. Haarlem, uit. AALBORGH, d. en heerlijkh., prov. Noord-Braband. Zie AALBURG. AALBRANTSWAARD, pold., prov. Zuid-Holland. Zie ALBRANDSWAARD. AALBRECHTSBERG, oud. adell. buis, prov. Noord-Holland. Zie AALBERTSBERG. AALBURG, AALBERG of AALBORGH, in 'slands oude geschicdcnis onder den naam van ALBURGII voorkomende, is een d. en heerl., in het Land tan Heusden., prov. Noord-Braband, distr. en 2 u. N. O. van Waahrijk, arr. en 5 u. W. ten N. van 's Hertogenbosch, kant. cn 11. N. W. van Heusden, gem. Wijlt en Aalburg, u. Z. van Wijk. Mcn heeft er cen koren- molen,ruim 60 huizen en ongeveer 400 inu oners,van Melkc Hervormden kerkelijk met Heesbe en gecombineerd zijn Âuoewel die dorpen ieder eene kerk hebben; die te AALBURG, welke niet zeer grootenvan eencn nietzeer spit- sen torcn vooriien is, staat digt aan de Maas, bijna op den dijk, waarvan zij door dcn kerkhofsmuurgeschciden is. De weinige Roomschgezinden, die hier gevonden vorden, behoorcn onder dc pastorij van Heusden. Men heeft hier ééne school. Den 27 Augnstus 1511 werd dit dorp door die van Bommel aan kolen gelegd. In 1809 werden hier door eene overstrooming, die ten gevolge eener dijkbreuk te Rijswijk, nabij Woudrichem, plaats had, vergezeld van eenen hevigen stormwind, meest alle huizen beschadigd, terwijl sommige gchcel instortten. AALBURG-bN-HEESBEEN, kerkelijke gcm., prov. Noord-Braband, klassis en ring van Heusden. Het is eene combinat ic, die twee kerken heeft, welke door éénen predikant bediend orden. Zij telt. zielen en de predikant, wordt bij agreatie van den Ambachtsheer van Aalburg beroepen. AALDEN 0f ALEN, geh. in Zuideccld, prov. Drenthe, kant. en I n. N. van Dalen, gem. cm | u. Z. van Zwccloo.