Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/539

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 

Stereoskoop

 

DE STEREOSKOOP.

DOOR

P. VAN DER BURG.

 

 

Indien sommige der lezers van dit Album niet op plaatsen woonden, waar men noch galanteriewinkels, noch verkoopers van natuurkundige werktuigen vindt, het zou niet noodig geweest zijn, om boven den naam van het werktuigje, waarover ik wenschte te spreken, zijne afbeelding te voegen; want, hoewel het eerst ongeveer 4 jaren oud is, is het thans reeds zoo algemeen verspreid, dat men het onder het kinderspeelgoed in vele winkels ten toon stelt. Duizenden stereoskopen werden reeds uit Frankrijk en Engeland, waar zij het eerst in den vorm, die hier boven is afgebeeld, [1]


  1. Ongeveer in dien vorm althans. De Heer logeman, die mij deze afbeelding voor het Album heeft afgestaan, brengt namelijk aan de door hem vervaardigde stereoskopen eene inrigting aan, die veroorlooft ook het door hem (pag. 190 des 1en jaargangs van dit werk) beschrevene verschijnsel van de schijnbare verandering in den afstand der voorwerpen door eene verandering in den gezigtshoek, daarmede zigtbaar te maken. Daartoe zijn de beide oogbuisjes op het bovenvlak van het kastje verschuifbaar, en zóó aan elkander verbonden, dat als men het eene een weinig naar het midden verplaatst, het andere noodzakelijk evenveel naar het midden verplaatst wordt, en omgekeerd.