Naar inhoud springen

Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/504

Uit Wikisource
Deze pagina is gevalideerd
82
NATUURHISTORISCHE SCHETS
De rode spin van Toskanen

De roode spin van Toskanen. Latrodectus malmignatus, (volgens walckenaer). Nat. grootte.

Hetzelfde blijkt ook uit de geschiedenis van eene vierde spinsoort, insgelijks in Italië, doch meer op Corsika en in Sardinië levende, de zoogenoemde "roode spin" van Toskanen, de Theridion of liever de Latrodectus malmignathus of "ragno malmignatto," ook wel 13 guttatum bijgenaamd, wegens dit getal bloedroode vlekken, die zij op het achterlijf vertoont. Voor haar golden vroeger dezelfde of althans dergelijke verhalen, als voor den tarantel. Hoezeer kleiner is zij werkelijk in Italië weinig minder gevreesd. Ook deze spin brengt bepaaldelijk giftige wonden toe; raikem en verdiani hebben zich daarvan bij herhaling overtuigd.

 

 

Leerden wij uit de laatste beschouwingen inzien, hoezeer ook de geschiedenis van den tarantel in het bijzonder ons vermaant tot voorzigtigheid in onze oordeelvellingen, die der spinnen in het algemeen kan ons niet minder leerzame wenken geven. Hare kunst mag velen onzer kunstenaars, hare vlijt mag velen onzer lediggangers beschamen. In al de vormen en kleuren der spinnen, in elk spinnen-web, aan iederen spinnen-poot, mogen wij allen een kunstgewrocht te meer van den grooten Schepper bewonderen!