Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/856

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
40
ALBUM DER NATUUR. WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

schappij van wetenschappen uitgegevene verhandeling van Dr. cramer over de accommodatie van het oog.

D.L. 
 

Eene ontleding van het bloed door chloroforme, is waargenomen door Dr. jackson te Boston, die, bij eene geregtelijke onderzoeking van het lijk eener ten gevolge van chloroform-inademingen overledene vrouw, in het bloed mierenzuur in plaats van chloroforme gevonden heeft. Het chlorium had zich met het bloed verbonden en het van de eigenschap beroofd, om door de inwerking van zuurstof rood te worden gekleurd. (Froriep's Notizen 1857, Bd. I, S. 88.)

D.L. 
 

De capsulae suprarenales, de milt en de schildklieren zijn door den Heer philipeaux bij onderscheidene dieren achtereenvolgens weggenomen, zonder dat zij stierven of zelfs hunne gezondheid er onder leed. Hij bezit thans twee witte ratten, drie maanden oud, die sedert 67 dagen van hunne capsulæ suprarenales, sedert 26 dagen van hunne milt, en sedert 7 dagen van hunne schildklieren beroofd zijn. Hij besluit daaruit, tegen de beweringen van brown-séquard, dat de functiën der capsulæ suprarenales van weinig belang zijn voor het leven; dat de oorzaak, waarom dieren de extirpatie dier deelen overleven, niet liggen kan in de overneming van de functiën daarvan door de milt en de schildklier, en dat deze beide laatste organen even weinig noodig zijn voor het leven als de capsulæ suprarenales. (Compt. rend. Tom. XLIV, pag. 396.)

D.L..